Na níže uvedených odkazech naleznete plné texty písemných pramenů z fondů našeho muzea.

 

Vizitační zpráva far na panstvích Brandýs, Přerov a Kounice, 1640

 vizitace zprava  
  • téma: autentický pramen dokumentující průběh třicetileté války v Polabí
  • anotace: Pro Českou komoru vyhotovená zpráva o stavu a počtu far a farářů na komorních panstvích Brandýs, Přerov a Kounice půl roku po odchodu několikatisícové švédské armády z brandýského Polabí. Švédská armáda si od jara 1639 budovala ve Staré Boleslavi jeden ze svých opěrných bodů na řece Labi. Tábor zcela opustila s koncem zimy 1640. Zůstala po ní katastrofální materiální i lidská spoušť.
  • původ: zakoupeno od soukromé osoby 15. 5. 1997

 

Dopis Bedřicha Smetany brandýskému spolku Bojan, 1881

Bedrich Smetana   
  • téma: Prodaná nevěsta
  • anotace: Bedřichem Smetanou vlastní rukou psaný dopis adresovaný brandýskému zpěváckému spolku Bojan ve věci představení Prodané nevěsty chystané pro brandýské publikum.
  • původ: získáno darem od spolku Bojan roku 1911