Vyzvali jste mne, vážení pánové, abych přispěl nějakou vzpomínkou do „Památníku našeho osvobození“. Rád bych byl dávno již z vlastní iniciativy s něčím přispěchal, ale obával jsem se, že vzpomínky mé z v e l k é  d o b y  nepřinesly by mým rodákům nic nového, ani zajímavého, ježto jsem byl svědkem událostí pražských, odjinud všem dobře známých. Ale, byv nedávno vyzván k spolupráci na vašem „ Památníku“, zamyslil jsem se trochu do nedávné minulosti a tu k své potěše shledávám, že chovám v paměti přece několik momentů, které jsou v úzké souvislosti s milou mi domovinou polabskou. Vždyť již okolnost, že jsem byl těsně před mobilisací v Brandýse na dovolené a že jsem byl z této jako přednosta novinového oddělení hlavního poštovního úřadu v Praze telegraficky volán k nástupu v úřadě, byla pro mne tenkrát velkou událostí. Pamatuji se, že byla tehdejšího července velmi dusná atmosféra, kterou jsem pociťoval doma nejen fysicky, ale i psychicky. Něco těžkého viselo ve vzduchu, co zužovalo hrdlo a tísnilo i mysl. Naše lesy, jež jsem tehdy projel naposled kočárem přes Otradovice a Podbrahy  sojovickou silnicí k domovu, byly vyprahlé suchem, jak jsem toho nikdy dřív nepozoroval. Písčiny kol dokola zrovna hořely. Ale když jsme vyjížděli z lesa, pozoroval jsem, že se tvoří na obloze dlouhé řasy, z čehož jsem hádal na brzkou změnu povětrnosti. Atmosféra v přírodě připadala mi tak napjatou jako politická situace v zahraničí. Jako před bouří...  A brzy šel barometr rapidně hluboko dolů...  Když jsme se vrátili ze zmíněné vyjížďky domů, byl mně odevzdán právě došlý telegram z úřadu, abych přerušil dovolenou a dostavil se do služby. Vojákem jsem nebyl, vojny jsem se tedy nebál, ale bylo mi tehdy dosti úzko, že mám přerušit dovolenou, jíž jsem ještě skoro ani neužil. V Praze čekala mne – jak se domyslíte – překvapení, nejprve četba instrukce pro mobilisaci částečnou, hned na to pro mobilisaci všeobecnou. Naděje na pokračování v sotva započaté dovolené byla rázem odvátá. Od 26. července na dlouhý čas nastala služba permanentní. Výkon:  branné výkazy, seznamy vojáků, domobranců, při tom propouštění vojáků, zacvičování náhradních osob atd.  A kolem vzdechy, loučení, vzrušení... Sám jsem byl vojenské povinnosti prost, ale v letech 1916 – 1918 (do jara) okusil jsem plnou měrou slast úzkého styku s vojenskými úřady rakouskými a maďarskými regimenty, když jsem byl v červnu 1916 jmenován vrchním kontrolorem na uprázdněné místo v poštovním úřadě „Praha 3“ (na Malé Straně). Konal jsem v té době dvakrát denně cestu z Vinohrad a zpět přes Karlův most za těžkých životních podmínek. A proto rád jsem uvítal, když jsem byl z jara r. 1918 před převratem ještě znovu povolán na své dřívější  působiště do úřadu novinového v Praze 1, kde jsem pak již prožil květnové svatodušní svátky slovanského sdružení a kde mně bylo dopřáno v říjnu uvítati první zvěst o zahraničním odboji a vyhlásiti personálu památnou proklamaci  „Národního výboru“ .

A jako se pamatuji živě na náladu z r. 1914 – před vypovězením války, tak vzpomínám též utěšených jarních dnů r. 1918, jimiž nám přivanula zátucha událostí z října toho roku. V květnu, kdykoli jsem se mohl „odpoutat“ od úřadu, zajížděl jsem do Stromovky, která tehdy oplývala zpěvným ptactvem. Naslouchal jsem tu i podvečer tlukotu  s l a v í k ů. Bylo jich zde tehdy (a to nestalo se nikdy předtím) 11 párů. Jakoby byli přispěchali zazpívat nám v předvečer naší svobody. Tak mi to připadalo potom vždy, když jsem si na krásné večery slavičích koncertů vzpomněl.

Žel, bylo to v době, kdy nebylo již ničeho, ani mouky, ani bramborů. Praha tehdy již hladověla. Byli jsme zoufalí již, kde co koupit: V červenci stávala se situace již kritickou. A v té době (kdo by se tomu z mých krajanů podivoval) vzpomněl jsem si, že ve St. Boleslavi asi vyorávají letní brambory. A vydal jsem se na cestu do Staré Boleslavě. Asi na dvou místech při sojovické silnici zahlédl jsem skutečně několik pytlů bramborů a pole rozoraná. Jdu na jedno pole vpravo: odbyli mne, nechavše  mne odejít s hořkostí v srdci. Zkusíš to ještě jednou. Umínil jsem si a vkročiv na pole vlevo (jméno majitele jsem zapomněl) prohlásil jsem se mu jako krajan z Prahy. Neodmítl mne příkře, ale radil, abych zatím opodál počkal, až odejde zástup Pražanů, kteří tu stáli s batohy a nůšemi.  Šel jsem zatím k lesu, a když se kupci rozešli, přistoupil jsem znova k váze.  Odnášel jsem si tehdy  š e s t  kg staroboleslavských bramborů. Nikdy v životě nechutnaly mně   d o m á c í   brambory tak, jako toho památného roku, kdy se připravovala naše    s v o b o d a    . Ale kdykoli jím brambory (kdo z Polabanů jich nemá rád), do požitku mísí se vždy hořká vzpomínka na krajana, který mi brambory odepřel prodat. Za to děkuji tomu, kdo mně prodal tehdy 6 kg sladkých těch plodů z naší půdy v době kritické. Ale nikdy nebylo zle, aby nebylo zase dobře. Na podzim vypomohla nám již svou úrodou vysočina českomoravská, příděl mouky také vzrostl, a tak byla nouze zažehnána.

Na podzim překvapili nás ještě Madaři známým obrazem válečného tábora na Václavském náměstí. Ale to byla již hra na vojáčky a vábnou pro ty, kdo neviděli vojenského ležení. Tenkrát věděli jsme již určitě, že jsme  v y h r á l i   a že se vláda našich věcí vrátí podle slov Komenského do našich rukou.

Aktuálně

Soubor kramářských písní v OMPv

20. 01. 2023 | Brandýs nad Labem

Unikátní soubor kramářských písní ze sbírek OMPv zpracovala v průběhu roku 2022 naše knihovnice Eva Kryšková a jeho soupis je k nahlédnutí zde. Případní zájemci o danou problematiku jsou vítáni a mohou se objednat k prezenčnímu studiu uvedených materiálů.


Sborník Lhota v Našem Polabí

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánocemi 2022 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem sborník Lhota v Našem Polabí čerpající z textů původně publikovaných v prvorepublikovém regionálním vlastivědném časopisu pro školní mládež Naše Polabí.

Číst dál...

Nabídka vyřazených publikací

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 20. prosince 2022). Publikace jsou k fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, knihovnici Evu Kryškovou, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 


Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.