Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 další informace zde

rodinné: 60 Kč

Nejbližší akce


17. 12. 2020 | Brandýs nad Labem

 Milí návštěvníci, je nám líto, ale vzhledem k opětovnému uzavření muzea se odkládá i možnost zahájit naši výstavu Vůně perníku. Dovolte, abychom Vám výstavu představili alespoň touto formou. 


25. 03. 2021 | Brandýs nad Labem

Letos si připomínáme 120 let od narození brandýského rodáka, akademického malíře Josefa Olexy, žáka Ferdinanda Engelmüllera a Otakara Nejedlého.  Z důvodu uzavření je výstava prezentována na webových stránkách, v případě otevření pokračuje ve výstavním prostoru muzea.


02. 10. 2020 | Brandýs nad Labem

Spolu s Petrem Encem z brandýského zámku jsme pro vás přichystali výstavu o třicetileté válce, přesněji o švédském táboru ve Staré Boleslavi 1639-1640.

Aktuálně

Muzeum otevřeno

13. 03. 2020 | Brandýs nad Labem

Muzeum je od 5. 5. 2021 opět OTEVŘENO. Prosím při návštěvě dodržujte předepsané pokyny. Těšíme se na vás :-). Zde.


Projekt "Staré cesty v Polabí"

15. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

Naše muzeum a Městské muzeum v Čelákovicích uzavřelo roku 2020 dohodu zaměřenou na zkoumání historických (často dnes zničených) cest za účelem studia především středověkého a raně novověkého osídlení v našem regionu. Projekt s aktuální dobou trvání 2020-2025 čerpá z archivních, kartografický, geologických a dalších pramenů, mj. též z detektorových průzkumů. Výstupy jsou plánovány především v podobě publikací (viz např. zde), přednášek (např. zde či zde), exkurzí a prezentací na webu muzea.