Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 další informace zde

rodinné: 60 Kč

Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.-St. Boleslavi, příspěvková organizace kromě stálých expozic v Arnoldinovském domě a katovně pravidelně prezentuje dvě současně běžící krátkodobé výstavy (přičemž minimálně jedna je vždy doprovázena moderovaným programem pro školní kolektivy). Stálá expozice v Arnoldinovském domě pojednává mozaikovitě o regionu Brandýska. Tvoří ji část přírodovědná (geologie, fauna a flora), archeologická (nejstarší osídlení, poklady, významné výzkumy), etnografická (řemesla) a historická (Stará Boleslav, sv. Václav, Palladium země české). Vítáme spolupráci a badatelskou činnost veřejnosti, poskytujeme materiály školám i jednotlivcům.

Aktuálně

Muzeum otevřeno

13. 03. 2020 | Brandýs nad Labem

Muzeum je od 5. 5. 2021 opět OTEVŘENO. Prosím při návštěvě dodržujte předepsané pokyny. Těšíme se na vás :-). Zde.


Projekt "Staré cesty v Polabí"

15. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

Naše muzeum a Městské muzeum v Čelákovicích uzavřelo roku 2020 dohodu zaměřenou na zkoumání historických (často dnes zničených) cest za účelem studia především středověkého a raně novověkého osídlení v našem regionu. Projekt s aktuální dobou trvání 2020-2025 čerpá z archivních, kartografický, geologických a dalších pramenů, mj. též z detektorových průzkumů. Výstupy jsou plánovány především v podobě publikací (viz např. zde), přednášek (např. zde či zde), exkurzí a prezentací na webu muzea.