Převážnou většinu zde uvedených publikací můžete zakoupit v našem E-SHOPU (ohledně dostupnosti zbylých titulů kontaktujte pracovníky muzea telefonicky či mailem).

Martin Hůrka - Ivana Kratochvílová
Sedm okének do dějin Lhoty. 4. díl
 Lhota 7 okenek 4

Lhota: Obec Lhota ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ, příspěvkovou organizací, 2023, 28 s., ISBN 978-80-88490-05-0.

Sedm textů - okének do dějin polabské obce Lhota (dříve známa též jako Lhota nad Labem) ležící nedaleko Staré Boleslavi. Obsah: Lhota na nejstarších mapách (s. 2-4), Výňatky z prvoválečného deníku (s. 5-9), Tři vzpomínky doc. Jaroše na Lhotu (s. 10-12), JZD (s. 13-16), Poznáš svého souseda? (s. 17-19), Perzekuce zemědělců (s. 20-23), Socializace bydlení (s. 24-26).

 

kol. autorů (J. Jaroš - M. Hůrka - J. Hyka - I. Kratochvílová - E. Kryšková)
Selské brány brandýského Polabí
 Selske brany

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, 2023, 161 s., ISBN 978-80-88490-04-3.

Prostřednictvím úvodního pojednání a následného katalogu představujeme téměř 200 klenutých zděnných "selských" bran brandýského Polabí, z nichž naprostá většina se do dnešní doby nedochovala (např. z 13 doložených čečelických klenutých bran je dodnes dochována jen jedna jediná). Tyto brány zde vznikaly především v období cca 1780-cca 1880, alespoň to naznačují doložené letopočty u přibližně 30 z nich. Zkoumali jsme přes 30 lokalit. U plných 27 z nich jsme byli uspěšní. V úvodní pasáži je zmíněna i vrstva předbělohorských klenutých zděnných bran.

 

Ivana Kratochvílová - Martin Hůrka (eds.)
Lhota v Našem Polabí
 Lhota v Nasem Polabi kopie

Lhota: Obec Lhota ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ, příspěvkovou organizací, 2022, 28 s., ISBN 978-80-88490-03-6.

Výběr textů excerpovaných z prvorepublikového časopisu pro školní mládež Naše Polabí a rozdělených do osmi bloků: Lesy, pole, louky (s. 2-7), Rozvoj obce (s. 8-10), Vzdělání a kultura (s. 11-13), Spolky a organizace (s. 14-15), První světová válka (s. 16-17), Příběhy a vyprávění (s. 18-23), Kronikářství (s. 24-27) a Pověry (s. 28).

 

Ivana Kratochvílová - Martin Hůrka - Petr Jiras
Sedm okének do dějin Lhoty. 3. díl
 Lhota 7 okenek 3 STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF

Lhota: Obec Lhota ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ, příspěvkovou organizací, 2022, 28 s.

Sedm textů - okének do dějin polabské obce Lhota (dříve známa též jako Lhota nad Labem) ležící nedaleko Staré Boleslavi. Obsah: Hospody a krámky (s. 2-7), Vzpomínky na řemeslníky a živnostníky (s. 8-12), Obecní zaměstnanci (s. 13-15), Chaloupky jako ve skanzenu (s. 16-18), Sport (s. 19-22), Detektorový průzkum lesa (s. 23), Smolaření u Lhoty (s. 24-25).


Martin Hůrka
Dřevčice v kronikách a vyprávění
Drevcice  

Dřevčice: Obec Dřevčice a Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, 2022, 175 s., ISBN 978-80-906303-8-3.

V publikaci se snažíme nenucenou formou seznámit čtenáře s vybranými momenty z historie obce. Činíme tak prostřednictvím 88 zastavení - kapitol pojednávajících o událostech, stavbách, osobnostech či prostě jen zajímavostech z téměř tisícileté psané minulosti Dřevčic.

 

Martin Hůrka
Záryby a Martinov v běhu času
Záryby a Martinov  

Záryby: Obec Záryby a Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, 2021, 120 s., ISBN 978-80-906303-7-6.

Publikace je prvním knižním pokusem o zpracování dějin po jistou dobu samostatných vsí Záryb a Martinova, které jsou dnes součástí jedné obce (spadají pod jeden obecní úřad). V základu se kniha dělí na chronologickou (procházka časem) a prostorovou část (procházka po památkách, místech a budovách současné obce).

 

Ivana Kratochvílová - Martin Hůrka
Sedm okének do dějin Lhoty. 2. díl
 Lhota 7 okenek 2 STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF

Lhota: Obec Lhota ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ, příspěvkovou organizací, 2021, 28 s.

Sedm textů - okének do dějin polabské obce Lhota (dříve známa též jako Lhota nad Labem) ležící nedaleko Staré Boleslavi. Obsah: Nejstarší soupis lhoteckých rodin (s. 2-4), Pomístní jména (s. 5-9), Svatby (s. 10-12), Tradiční zelenina naší obce (s. 13-16), Chudobinec (s. 17-19), Školní poznámky (s. 20-22), Drobné památky (s. 23-27).

 

Martin Hůrka
Kozovazy. Lidé a domy od nejstarších dob do poloviny 19. století

 Kozovazy  

Vyšehořovice: Obec Vyšehořovice ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ, příspěvkovou organizací, 2021, 56 s., ISBN 978-80-270-9458-5.

Historie domů a lidí polabské obce, která vždy až do 19. století bývala malou, nenápadnou vískou o několika selských gruntech. Obci dominoval mlýn, který klokotal při potoce Výmola již přinejmenším od přelomu 14. a 15. století. Do svahu nad mlýnem pak zakladatelé Kozovaz položili náves. Více údajů o místních usedlostech, které tuto náves obklopovaly, máme díky dochovaným pozemkovým knihám od konce 16. století.

 

Tomáš Kumpan - Martin Hůrka - Daniel Hrčka
Vycházky za geologií brandýského Polabí

 Vychazky za geologii brandyskeho Polabi  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, 2020, 144 s., ISBN 978-80-906303-6-9.

Publikace je koncipována jako podklad ke skutečným vycházkám v terénu. Využijí ji jak badatelé samotáři, kteří si chtějí v klidu bádat a vychutnávat divy přírody v místech, kam běžné turistické trasy nevedou, tak také rodiče hledající zábavu i poučení pro své ratolesti a rodinu. Nechybí základní přehled geologického vývoje širšího regionu brandýského Polabí. Texty doprovází velké množství fotografií, map a náčrtů. Hlavní geologický text doplňují boxíky s bližšími informacemi o druzích hornin, zkamenělinách apod. Věnujeme se v nich však i živé přírodě, tedy rostlinám a živočichům, kteří konkrétní geologický podklad či opuštěný lom osídlili. Ke slovu se nejdnou dostává historie těžby i historické souvislosti pojednávaných geologických zajímavostí a lokalit. S knihou zjistíte, že objevitelská výprava do houštin a strží je možná i v blízkém okolí vašeho bydliště, o kterém si možná myslíte, že jej již dobře znáte.

 

Martin Hůrka
Sedm okének do dějin Lhoty

 Lhota 7 okenek STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF

Lhota: Obec Lhota ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ, příspěvkovou organizací, 2020, 20 s.

Sedm textů - okének do dějin polabské obce Lhota (dříve známa též jako Lhota nad Labem) ležící nedaleko Staré Boleslavi. Obsah: Počátky Lhoty (s. 2-3), Úvahy o zřízení mýta ve Lhotě (s. 3-4), Lhota kolem třicetileté války (s. 5-8), Co vyčteme z map stabilního katastru? (s. 9-11), Lhota v novinách před sto léty (s. 12-13), Ochutnávka historického pramene - baráčnické protokoly (s. 14-15), Lesno. Vzpomínky pamětnice (s. 16-20).

 

Vít Hájek - Kristina Poláčková
Poutní místa středních Čech. Od Budče přes Starou Boleslav po Votice

 Poutni mista  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, 2020, 198 s., ISBN 978-80-906303-5-2.

Kniha dokumentuje historii vzniku známých i méně známých poutních míst a jejich duchovní význam. Autoři se na jednotlivých místech zaměřili i na představení uměleckých děl od věhlasných sochařů, architektů a malířů. Kromě zajímavého textu je proto kniha doplněna bohatým obrazovým materiálem od významných fotografů. Poutnické putování od Budče po Votice je nejenom faktografickou a umělecko-historickou zprávou, ale také snahou alespoň o částečné zprostředkování klidu, načerpání duchovní síly a snad i inspirací pro přímou návštěvu vybraného místa. V takovém případě pak může kniha posloužit jako stručný průvodce.

 

Martin Hůrka
František Josef Řezáč a ti druzí

 Rezac  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, 2019, 19 s., ISBN 978-80-906303-4-5.

Brožurka vydaná při příležitosti znovuodhalení pamětní desky v rodišti kněze, spisovatele, veřejně činného vlastence, pedagoga a reformátora vězeňství Františka Josefa Řezáče (1819-1879) v sobotu 19. ledna 2019. Publikace se sestává z medailonků církevních polyhistorů brandýského Polabí (František Josef Řezáč Polehradský, Budislav Havlův z Vyšehořovic, Mistr Záviš ze Záp, Jan z Jenštejna, Václav Hájek z Libočan, Matěj Červenka, Zachariáš Cruciger z Bedrštorfu, Bohuslav Balbín, Bartoloměj Michal Zelenka, Jiří Václav Paroubek, Josef Dobrovský, František Ignác Kassián Halaška, Josef Vojtěch Sedláček, František Xaverius Pubal, František a Ludvík Seyvalterové) a výčtem zmiňuje některé další.

 

Daniel Hrčka - Jan Pokorný - Petr Petřík
Rostliny brandýského Polabí

 Rostliny  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, 2017, 159 s., ISBN 978-80-906303-3-8.

Publikace se zabývá flórou části Středního Polabí (a dolního Pojizeří). Všem zájemcům o přírodu nabízí základní pohled do přírodních zajímavostí krajiny Polabí, která je poznamenána intezivní lidskou činností, ať už se jedná o zemědělství nebo stavební činnost. První část popisuje hlavní vegetační typy a jejich významné druhy. Podrobněji jsou popsány lesy, vegetace písčin, suchmilné travní porosty, vlhké louky, vodní vegetace a mokřady.

 

Richard Švanda
Major Jaroslav Pukryt. Odvaha až za hrob

 Purkyt  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, 2017, 92 s., ISBN 978-80-906303-2-1.

Život Jaroslava Purkyta byl úzce spjat s armádou. Bojoval na frontách Velké války, vstoupil do československých legií v Rusku, v jejichž řadách bojoval od Ukrajiny až po Vladivostok. Po vzniku samostatného Československa vstoupil do armády, kde mohl naplno rozvinout svého sportovního ducha. Díky své píli a ctižádosti se stal armádním sportovním instruktorem. Byl v dnešním slova smyslu mediálně známou osobností.

Vrcholem jeho aktivit se stal IX. všesokolský slet v roce 1932. Od roku 1935 byl převelen k 48. pěšímu pluku "Jugoslavie", se kterým se přesunul do východních čech (Jaroměře, Josefova, Nového Města nad Metují, Náchoda - Bělovsi). Po anšlusu Rakouska 48. pěší pluk obsadil náchodskou linii opevnění. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se Jaroslav Purkyt napojil na Národní obranný svaz. Pro svou odbojovou činnost byl zatčen gestapem a 11. srpna 1943 popraven. Publikace je doplněna unikátními, dosud nepublikovanými fotografiemi z pozůstalosti rodiny Purkytových.

 

Miloš Pulkrábek
Nádraží dějin

 Nadrazi dejin  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lázně Toušeň, 2014, 168 s., ISBN 978-80-904878-6-4.

Proč hledáme staré fotografie, dopisy, filmy, kroniky? Hledáme jistotu minulosti, bod, o který se lze opřít. Proč rádi slyšíme staré písničky, i když to někdy bolí? To je lechtání svědomí... Naučme se proto svými slovy hladit. Laskavá aplikace vzpomínek a vzpomínky samy nám ulehčí přestoupit hranici stáří. Rád bych poradil následujícím textem jak na to, protože není nic nového pod sluncem pro vnímavého čtenáře.

 

Karin Pátrová
Řemeslnické cechy v Brandýse nad Labem. Polovina 16. – polovina 19. století

 remeslne cechy brandys  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, 2010, 108 s., ISBN 978-80-903985-9-7.

Publikace se zabývá dosud nezpracovanou problematikou brandýských cechů a mapuje jejich vývoj od počátků až do zrušení, tedy v průběhu 300leté existence. Vedle postižení obecného vývoje cechovních korporací v Čechách se stěžejní část publikace věnuje jednotlivým brandýským cechům v oblasti potravinářských, oděvních, kovodělných, dřevozpracujících a stavebních oborů. Publikace si všímá jejich dějinného vývoje, skladby, povinností členů i běžných problémů. Základem pro toto zpracování se stalo podrobné studium dochovaných archivních pramenů i hmotných pramenů muzejní povahy, což umožnilo komplexněji zpracovat sledované téma. Textová část je doplněna četnými fotografiemi cechovních předmětů a archiválií, které mimo jiné přibližují cechovní patrony a cechovní symboliku. Ukázka knihy (pdf, 788 kB)

 

Karin Pátrová
Stará Boleslav a její místo v českých církevních dějinách. Sv. Václav – kapitula – paládium

 Stara Boleslav

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 74 s., ISBN 978-80-903985-5-9.

Kniha přibližuje tři zásadní události, které se odehrály ve Staré Boleslavi a zaujímají důležité místo v českých církevních dějinách. Začíná na úsvitě českých dějin a uzavírá se v baroku, kdy sláva Staré Boleslavi vrcholí.

První část publikace je věnována životu a smrti prvního českého světce a zemského patrona sv. Václava a jeho rodině. V další kapitole autorka, která se dlouhodobě zabývá problematikou kolegiátních kapitul, seznamuje čtenáře se vznikem, majetkovým zázemím a vnitřním životem staroboleslavské kapituly, již založil před polovinou 11. století kníže Břetislav u nově postaveného kostela sv. Václava. Poslední část publikace je věnována mariánskému kultu, který ve Staré Boleslavi zosobňuje drobný kovový reliéf Madony, známý jako paládium české země.


 

Milan Pátra
Brandýské Polabí v kresbách Zdeňka Gutwirtha. Lidová architektura na Brandýsku

 Brandyska polabi

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 101 s., vložena 1 mapa, ISBN 978-80-903985-5-9.

Formou perokreseb je představena lidová architektura z dvacátých a třicátých let minulého století. Text knihy obsahuje životopis, stručnou charakteristiku regionu a dobový článek od autora perokreseb. Obrazová část se skládá ze 70 perokreseb Zdeňka Gutwirtha, které jsou opatřeny názvem obcí a datací. Pro snadnější orientaci jsou v knize umístěny dvě mapy, z nichž jedna je volně vložena. Kniha je určena jak pro odbornou veřejnost (etnografy, pracovníky památkové péče, historiky umění), tak i pro laickou veřejnost. Protože je vedle českého textu souběžně vložen anglický text, publikace může oslovit i zahraniční turisty.

 

František Pubal
Kronika Sluzská. Dějiny obcí: Sluhy, Mratín, Velký Brázdim, Malý Brázdim, Nový Brázdim a Podháje

 Kronika Sluzka

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 2. vydání, 174 s., ISBN 978-80-903985-7-3.

Reedice kroniky služského faráře Františka Pubala, sepsané v roce 1911, přibližuje historii obce Sluhy a okolí.

Všímá si dějin služského kostela a jeho kněží, škol a učitelů v obcích Sluhy a Velký Brázdim, držitelů gruntů v popisovaných vesnicích či průmyslových podniků v Mratíně – pivovaru, továrny na kovové zboží, cukrovaru.

Na závěr jsou připojeny skladby obecních rad a seznamy učitelů ve sledovaných vsích z přelomu 19. a 20. století či přehled místních spolků.

Publikace je doplněna doslovem Petra Kukala.

 

Jan Králík
Hudebníci v brandýském Polabí

 Hudebnici v Brandyskem polabi

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Oblastní muzeum Praha-východ, 2008, 127 s., ISBN 80-903771-1-4.

Publikace, jež vyšla jako třetí díl v řadě učebních pomůcek Hlas domova, zachycuje širokou oblast duchovního a světského umění od prvních psaných zmínek o zpěvu a zvonech až k pomezí dechových orchestrů a jazzu.

K umělcům ve hře na hudební nástroje či ve zpěvu připojuje i tanečníky a tanečnice baletu, režiséry a choreografy hudebních scénických děl a hudební spisovatele.

Publikace si všímá umělců zejména ze Staré Boleslavi, Brandýsa nad Labem, Lázní Toušení a Čelákovic, ale i z širšího okolí.

 

Vladimír Loyda - Milan Novák
František Xaver Procházka. Malíř zvířat a Polabí

 Frantisek Xaver Prochazka

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Oblastní muzeum Praha-východ, 2008, 71 s., ISBN 80-903771-0-6.

Kniha pojednává o akademickém malíři Františku Xaveru Procházkovi. Jak už z podnázvu vyplývá, jeho doménou byla zvířata, ať cizokrajná či domácí, a krajina.

V prvně jmenované oblasti se jeho tvorba promítla i do školních obrazů. Zde zaujal jedno z nejpřednějších míst co do počtu realizovaných prací.

Ve volné tvorbě zachycoval hlavně brandýské Polabí, kam se rád vracel po celý život. Vedle bohatého obrazového materiálu je součástí publikace i soupis jeho díla uloženého v Oblastním muzeu Praha-východ a v Muzeu Komenského v Přerově.

 

Justin Václav Prášek
Brandejs nad Labem. Město, panství i okres III

 Brandys n. L Mesto panstvi okres

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Oblastní muzeum Praha-východ, 2007, 2. vydání, 886 s., ISBN 978-80-903985-1-1.

Nové vydání 3. části rozsáhlého historiografického díla regionu J. V. Práška z počátku 20. století zachycuje vývoj rozsáhlého okolí Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi.

Velká část je věnována dějinám Staré Boleslavi od nejstarších dob po autorovu současnost, včetně církevních dějin.

Čtenáři se dále mohou seznámit kupříkladu s historickým popisem Čelákovic, Kostelce nad Labem, Dřevčic, Svémyslic, Jiren, Nehvizd, Skorkova, Kostelního Hlavna, Všetat, Lobkovic, Kojetic, Líbeznic, Třeboradic, Sluh, Vinoře a dalších.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.