Paní Věra Fojtíková ve spolupráci s historikem Martinem Hůrkou z místního muzea by ráda navázala na práci Vladimíra Loydy, který v polovině 90. let 20. století pro účely muzea zmapoval stav dvou zdejších hřbitovů - brandýského a staroboleslavského. Pro přehlednost této své práce V. Loyda vypracoval plány obou hřbitovů, které nám nyní poslouží coby podklad pro aktuální zpracování. Vladimír Loyda současně výsledky částečně publikoval i prostřednictvím příspěvku Starý hřbitov v Brandýse nad Labem založený roku 1680 (Stav v roce 1997) v periodiku Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi 13, 1998, s. 52-95.

hrbitov Stara BoleslavZ textu Vladimíra Lody (1996): "Pohřbívání spěje k úplné anonymitě, jak o tom svědčí i rostoucí počet květin kolem rozptylové loučky. Tím spěje k zániku i jedna z nejzajímavjěších lokálně-historických institucí - hřbitovy. Po stránce umělecko-kamenické vlastně již zanikla úplně."

Ve středověku se ve Staré Boleslavi pohřbívalo u jednotlivých kostelů, což pokračovalo až do josefínských reforem, kdy byl zrušen hřbitov u kostela sv. Václava. Pohřbívání přetrvalo již jen u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ale i tento hřbitov byl zanedlouho zrušen. V souvislosti s tím byl založen v roce 1835 hřbitov u dnešního autobusového nádraží. Poslední přesun pohřebiště nastal roku 1903, kdy byl staroboleslavskou kapitulou založen dnešní hřbitov (jeho stará část).

VOJÁCI A OBĚTI VÁLEK

2. světová válka

Plk. František Bilík
  (*18. 6. 1891 - †16. 3. 1943 v Berlíně)
 - popraven v berlínské věznici
 - ve stejném roce jako Fr. Bilík zemřela na záškrt i dcera Vlastimíra
F. Navara    (*? - †8. 5. 1945)
J. Bouček
  (*1904 - †6. 5. 1945)
Karel Kohout
  (*? - †1945)
František Kohout   (*? - †1945)
Antonín Tošnar
  (*1921? - †1943 v Gross-Rosenu)

Hromadné hroby

němečtí vojáci
   (†1945)
13 sovětských vojáků
  (†červenec 1945)

 

CÍRKEVNÍ ČINITELÉ

Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána

František Ignác Kasián Halaschka (Halaška)
   (*10. 7. 1780 - †12. 7. 1847)
Antonín Slavíček
  (†3. 7. 1893)
 - strýc svého jmenovce malíře Antonína Slavíčka

Redemptoristé (strážci Palladia)

Sestry vincentky a obyvatelé charitního domova sv. Václava

Ostatní duchovní

páter Pavel Pilát
   (†1903)
 - první pohřbený na tomto hřbitově

 

UMĚLCI A SPISOVATELÉ

Chrsovi a Sychrovi
   
 - hudebníci
    
Ludvík Loyda
  (*1893 - †1950)
 - divadelní ochotník
Augustin Ryba
  (*? - †1947)
 - divadelní ochotník
Václav Jirásek   (*1866 - †1946)
 - kronikář Staré Boleslavi

 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI (politici, učitelé, členové spolků,...)

Lékaři

MUDr. Jaroslav Kafka
   (*1905 - †1982)              
 - obvodní lékař ve Staré Boleslavi
MUDr. Petr Kafka   (*? - †?)
 
MUDr. Jaroslav Pušbauer   (*? - †1974)  
MUDr. František Kaválek
  (*1913 - †1969)  
MUDr. Václav Šaroch
  (*? - †1917)  
 - starosta Staré Boleslavi
 - pojmenována po něm ulice vedoucí od staroboleslavské brány
MUDr. Jan Vítr
  (*1863 - †1932)  
MUDr. Josef Šebesta   (*1909 - †1972)  
 - obvodní lékař ve Staré Boleslavi
 - zemřel tragicky
Plk. MUDr. František Vávra
  (*1906 - †1987)  

Pedagogové

prof. Dr. techn. Ing. Václav Vavřinec Pošík
  (*30.1.1874 v Budiměřicích - †25.5.1952 v Praze)
 - rektor Vysoké školy báňské v Příbramy (1930-1931)
Knotkovi    
- řídící učitel a šachista
Zdeněk Dolejš
  (*1924 1995)
 - profesor brandýského gymnázia, klasický filolog, chemik a hudebník
 - hrob Wittbergerovi a Dolejšovi
Milada Dvořáková
  (*1906 1980)
 - profesorka brandýského gymnázia
František Dvořák
  (*1906 1994)
 - profesor brandýského gymnázia  
Václav Honický
  (*1904 †1973)
 - profesor brandýského gymnázia 
Vojtěch Mareš
  (*? 6.1.1974)
Anna Marešová
  (*1926 ?)
Josef Klazar   (*1929 2015)
- učitel a ředitel ZUŠ v Čelákovicích a Brandýse n. L., hudební skladatel a varhaník staroboleslavské kapituly
 - hrob Rodina Klazarova

Živnostníci a podnikatelé

Jeník
   
 - hrob
 - kovář
Límanovi    
 - stavitelé a architekti
 - majitel pily
Václav Paštika
  (*? - †1941)
 - truhlář a opravář varhan
 - náhrobek restaurován (sponzor si nepřeje být jmenován)
Josef Korejs
  (*1878 - †?)
 - velkoobchodník
 - hrob Korejsovi

Politici a úředníci

Václav Vend
  (*1860 - †1953)
 - starosta
Alois Novák
   
 - starosta
JUDr. Vladimír Gregor
   
 - ministerský rada
 - hrob Korejsovi
Ludvík Stránský
  (*? - †1911)
 - vrchní revident drah (přinejmenším v letech 1888-1895 u soukromé Rakouské společnosti státní dráhy)
 - manželka Emma (†1909)
 - jedinečná dvojhrobka z hořovické litiny (Železárny Komárov, 1909)
Stransky 01
František Loyda
   (*1844 - †1920)
 - radní
   

Šlechta

JUDr. Rudolf, kníže Thurn-Taxis, svobodný pán z Troskova
  (*25.11.1833 v Praze - †3.7.1904 na Velehradě)
 - tělesné ostatky do Staré Boleslavi přeneseny až roku 1930
Johana, svobodná paní z Troskova
  (*1830 - †1914)
 - tělesné ostatky do Staré Boleslavi přeneseny až roku 1930
   

 

UMĚLECKY HODNOTNÉ A ZAJÍMAVÉ NÁHROBKY

"Familie Swoboda"    socha anděla
"Familie Sallaba"   pískovcový reliéf přenesený do ohradní zdi hřbitova
rodina Ledeckých   secesní náhrobek
rodina Kejmarova   secesní náhrobek
rodina Skorkovských   neogotický náhrobek
rodina Klazarova   basreliéf z roku 1903 přenesený z Německa
Emilie Váňová   bílý krucifix, autorem náhrobku: sochař a kameník František Strnad ze Staré Boleslavi
hlavní kříž   autorem František Bílek z Prahy (soustřeďoval se na funerální plastiku)
rodina Kašpárkova    
Slezákovi   zajímavá zděná konstrukce se štukovým reliéfem truchlící ženy

Aktuálně

Paměti a rodinné kroniky online

26. 06. 2024 | Brandýs nad Labem

Na stránkách Databáze dějin všedního dne (DDVD) Historického ústavu AV ČR je možno procházet plné texty rodinných pamětí, kronik, vzpomínek apod. zachycujících každodennost zejména 19. a 20. století. Autoři webu se tímto způsobem snaží přilákat pozornost veřejnosti, odborných institucí i soukromých držitelů obdobných písemně zachycených vzpomínek.

I naše muzeum se snaží přispět zveřejněním u nás uchovávaných nebo od soukromníků průběžně získávaných písemných materiálů. Některé již nyní naleznete na webu muzea v sekci Publikace. U rozsáhlejších textů plánujeme jejich postoupení právě webu DDVD.

Zde je první vlaštovka - paměti Jana Fraňka narozeného roku 1884 v Dolínku, viz: https://ddvd.kpsys.cz/records/469bb545-fb10-4947-8df7-871c1bb8635c


Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.