Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 další informace zde

rodinné: 60 Kč


09. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

Cena: 190,- Kč včetně poštovného

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu. Vychází 2x do roka. Texty jsou řazené do rubriky Recenzované studie jsou podrobeny nezávislému recenznímu řízení.

OBSAH

Recenzované studie

PATROVÁ Karin, Živnostenská společenstva bývalého okresu Jílové (1860 - 1947)


01. 04. 2021 | Brandýs nad Labem

Cena: 340,- Kč včetně poštovného

Území v okolí Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, mezi Pahou, Odolenou Vodou, Neratovicemi, Lysou nad Labem, Českým Brodem a Úvaly je z pohledu geologie neobyčejně pestré. Tato publikace je průvodcem po geologických lokalitách brandýského Polabí. Společně s ní objevíte 600 milionů let dlouhou historii vývoje naší planety a její přírody, zapsanou v horninách, minerálech a zkamenělinách.


27. 07. 2017 | Brandýs nad Labem

Cena: 350 Kč včetně poštovného

Historická fakta o posledních okamžicích druhé světové války ve vzpomínkách pamětníků a záznamech kronikářů středočeské obce Zeleneč.

Ani v nejživějším snu by mne nenapadlo, kolikrát se budu vracet do míst, kde jsem si jako dítě hrál a jak moc se změnila vesnička mého dětství. Chodíval jsem ulicemi, které jsem nepoznával, k brankám plotů,


30. 07. 2019 | Brandýs nad Labem

Cena: 250 Kč včetně poštovného

Kriminalita v raném novověku zahrnovala pestrou škálu zločinů od drobných krádeží po násilné trestné činy včetně různých kouzelnických praktik, svatokrádeží, rouhání či nemanželských vztahů. Zločiny spáchané na brandýském panství se od 16. století do roku 1765 projednávaly před hrdelním soudem v Brandýse nad Labem, v menší míře též v Kostelci nad Labem a v Čelákovicích. Tyto soudy mohly za závažné zločiny vynášet trest smrti, který vykonával pro celé panství brandýský kat.

Aktuálně

Výzkum zaniklého mlýna

11. 06. 2021 | Brandýs nad Labem

V rámci projektu „Staré cesty v Polabí“ se letošního roku podílíme i na výzkumu zaniklého mlýna Valcha, více viz zde.


Muzeum otevřeno

13. 03. 2020 | Brandýs nad Labem

Muzeum je od 5. 5. 2021 opět OTEVŘENO. Prosím při návštěvě dodržujte předepsané pokyny. Těšíme se na vás :-). Zde.


Projekt "Staré cesty v Polabí"

15. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

Naše muzeum a Městské muzeum v Čelákovicích uzavřelo roku 2020 dohodu zaměřenou na zkoumání historických (často dnes zničených) cest za účelem studia především středověkého a raně novověkého osídlení v našem regionu. Projekt s aktuální dobou trvání 2020-2025 čerpá z archivních, kartografický, geologických a dalších pramenů, mj. též z detektorových průzkumů. Výstupy jsou plánovány především v podobě publikací (viz např. zde), přednášek (např. zde či zde), exkurzí a prezentací na webu muzea.