Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 

rodinné: 60 Kč


27. 11. 2016 | Brandýs nad Labem

Cena: 200,- Kč včetně poštovného

Lidová architektura na Brandýsku formou perokreseb je představena lidová architektura z dvacátých a třicátých let minulého století. Formou perokreseb je představena lidová architektura z dvacátých a třicátých let minulého století. Text knihy obsahuje životopis, stručnou charakteristiku regionu a dobový článek od autora perokreseb.


27. 11. 2016 | Brandýs nad Labem

Cena: 100,- Kč včetně poštovného

Publikace, jež vyšla jako třetí díl v řadě učebních pomůcek Hlas domova, zachycuje širokou oblast duchovního a světského umění od prvních psaných zmínek o zpěvu a zvonech až k pomezí dechových orchestrů a jazzu. K umělcům ve hře na hudební nástroje či ve zpěvu připojuje i tanečníky a tanečnice baletu, režiséry a choreografy hudebních scénických děl a hudební spisovatele.


27. 11. 2016 | Brandýs nad Labem

Cena: 100,- Kč včetně poštovného

Malíř zvířat a Polabí Jak už z podnázvu vyplývá, jeho doménou byla zvířata, ať cizokrajná či domácí, a krajina. V prvně jmenované oblasti se jeho tvorba promítla i do školních obrazů. Zde zaujal jedno z nejpřednějších míst co do počtu realizovaných prací.


27. 11. 2016 | Brandýs nad Labem

Cena: 250,- Kč včetně poštovného

Nové vydání 3. části rozsáhlého historiografického díla regionu J. V. Práška z počátku 20. století zachycuje vývoj rozsáhlého okolí Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi. Velká část je věnována dějinám Staré Boleslavi od nejstarších dob po autorovu současnost, včetně církevních dějin. 

Aktuálně

Otevření hradu

12. 07. 2019 | Brandýs nad Labem
Od soboty 13.7.2019 se otevírá hrad Jenštejn veřejnosti, a to vždy v sobotu a neděli od 10,00 do 16,00 hod., kdy na hradě neprobíhají stavební práce. Z důvodu stavebních prací bude umožněn vstup do věže pouze do úrovně kaple za doprovodu průvodce. Vstupné po dobu tohoto omezení je snížené.