Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 další informace zde

rodinné: 60 Kč


27. 05. 2020 | Brandýs nad Labem

Cena: 130,- Kč včetně poštovného

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu.V tomto čísle naleznete odborné studie a materiály: MRVÍK Vladimír Jakub, Jan Psota ml., Karel Hudeček, Martin Dolejský, Erik Tihelka, Jan Kahuda, Martin Hůrka


27. 05. 2020 | Brandýs nad Labem

Cena: 130,- Kč včetně poštovného

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu.V tomto čísle naleznete odborné studie a materiály: MRVÍK Vladimír Jakub, Jan Psota ml., Karel Hudeček, Martin Dolejský, Erik Tihelka, Jan Kahuda, Martin Hůrka


09. 06. 2017 | Brandýs nad Labem

Cena: 150,- Kč včetně poštovného

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu.V tomto čísle naleznete odborné studie a materiály: MRVÍK Vladimír Jakub, Barokní škapulířové bratrstvo v Českém Brodě a analýza jeho členů;


03. 11. 2016 | Brandýs nad Labem

Cena:150,- Kč včetně poštovného

Studie a zprávy – Historický sborník pražského okolí 5/2015 Odborný recenzovaný časopis zaměřený na historii území bezprostředně obklopujícího Prahu. V tomto čísle naleznete odborné studie a materiály: Jaroslav ČECHURA – Kateřina SMITKOVÁ, Třicátnice.

Aktuálně

Výzkum zaniklého mlýna

11. 06. 2021 | Brandýs nad Labem

V rámci projektu „Staré cesty v Polabí“ se letošního roku podílíme i na výzkumu zaniklého mlýna Valcha, více viz zde.


Muzeum otevřeno

13. 03. 2020 | Brandýs nad Labem

Muzeum je od 5. 5. 2021 opět OTEVŘENO. Prosím při návštěvě dodržujte předepsané pokyny. Těšíme se na vás :-). Zde.


Projekt "Staré cesty v Polabí"

15. 01. 2021 | Brandýs nad Labem

Naše muzeum a Městské muzeum v Čelákovicích uzavřelo roku 2020 dohodu zaměřenou na zkoumání historických (často dnes zničených) cest za účelem studia především středověkého a raně novověkého osídlení v našem regionu. Projekt s aktuální dobou trvání 2020-2025 čerpá z archivních, kartografický, geologických a dalších pramenů, mj. též z detektorových průzkumů. Výstupy jsou plánovány především v podobě publikací (viz např. zde), přednášek (např. zde či zde), exkurzí a prezentací na webu muzea.