(Martin HŮRKA, Židé a Rudolf II., Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červen 2021, s. 18. Pozn.: Původní tištěný text po připomínkách upraven.)

Židovská komunita v rudolfínské době obývala Brandýs posud poměrně krátce (jen několik desetiletí), přesto si zde zvládla vybudovat svou pevnou pozici a struktury, synagogu, hřbitov, obchodní vazby.

Již od hlubokého středověku se Židé zprvu usazovali především ve městech. Jejich postavení právně ukotvil významným způsobem Přemysl Otakara II. Židé dle privilegia náleželi pod jurisdikci panovníka, který jim zajišťoval právní ochranu, ale na druhou stranu mu byli povinni platit daně. Po husitských válkách postupně nastávala změna vrcholící v době vlády Jagellonců. Královská města začala být Židům zapovězena (znovu se v nich mohli usazovat až v 19. století). Židé se přesunuli do měst poddanských nebo na šlechtická panství. Městečko a posléze město Brandýs nad Labem, jelikož náleželo pod správu královské komory, mezi královská města nepatřilo, Židé zde tedy mohli žít.

Situace Židů byla jako na houpačce. Během vlády Rudolfa II. dosáhlo  jejich společenské postavení patrně svého vrcholu. Židé zažívali svůj „zlatý věk“ v Českých zemích. V tomto kontextu zřejmě můžeme nahlížet i na situaci v Brandýse. Původní židovské osídlení zde vzniklo pod Brandýsem při staré pražské cestě na pozemcích při obci Hrádek (ten se roku 1559 s Brandýsem spojil v jeden celek). V rámci vytrvalého zájmu habsburských panovníků na rozvoji zámku, přilehlé infrastruktury i města, lze předpokládat, že určitou roli v tehdejším dění hráli i místní Židé. Konkrétnější údaje však může přinést jen další studium.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.