(Martin HŮRKA, Skrytá místa Brandýsa a Boleslavi 3, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, duben 2022, s. 19)

Zeď

Po přečtení prvního dílu seriálu o skrytých místech Brandýsa a Boleslavi se na nás s podnětem obrátila paní Alena Šedová, mj. majitelka rozsáhlé sbírky papírových ubrousků zapsaných v České knize rekordů. Nehovořili jsme však prvotně o její rekordní sbírce, kterou buduje již od 60. let minulého století, ale o mohutné zdi, jež ohraničuje její zahradu. Paní Šedová byla velmi laskavá a zařídila prohlídku zdi z obou přiléhajících pozemků.

Zjistili jsme, že se jedná o velice zajímavou a především historicky cennou kamennou ohradní zeď. Ta původně uzavírala okraj města, přesněji vnější stranu zahrad, které vybíhaly od domů na jihovýchodní straně náměstí. Přesný průběh zdi jsme dohledali na historických mapách z 19. století. Její celkovou vizuální podobu zachycuje navíc veduta Brandýsa již roku 1782. Na ní vidíme rovněž několik branek, kterými měšťané procházeli ze svých zahrad na humna (pole). V části zdi jižně od konce ulice Slepá je dosud dobře patrná cihlová zazdívka jedné z vyobrazených branek. Další kus zdi lze spatřit v blízkosti mateřské školy Riegrova a snad i jinde.

Brandys zedOhrazení měst a městeček

V našem okolí byly hradbami opevněny Stará Boleslav a Kostelec nad Labem. Průjezd těmito lokalitami strážily v obou případech dvě městské brány. Dvě brány mívaly také Čelákovice, byť tamní město vlastní hradby postrádalo. Čelákovice byly „chráněny“ těsným přimknutím domů v uliční řadě propojené s náměstím. Brány se na noc uzavíraly, a města tak mohla být částečně v bezpečí proti zlodějům a lapkům. Organizovanějším vojenským silám mohla odolat jen těžko. V Brandýse chyběly jak brány, tak hradby. Zeď, jako je ta výše zmíněná, chránila spíše obsah zahrad. Město zároveň alespoň symbolicky vydělovala od okolní krajiny.

Zajímavost ze zámku

Závěrem drobná zajímavost z brandýského zámku. V jeho interiéru lze spatřit několik historických náčrtků pracovníků a obyvatel zámku, kteří si zjevně krátili dlouhou chvíli čmáráním po zdech. V jednom z obrázků identifikujeme gotickými hradbami opevněné město. Jedná se patrně o výjev města imaginárního, vzešlého z fantazie autora dílka. Kresba vznikla snad v 16. či 17. století.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.