(Martin HŮRKA, Zdroje vody pro Brandýs, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, únor 2021, s. 19)

Brandýs v 16. století disponoval několika vodními zdroji. Začněme Vinořským potokem. Na potoce místní patrně již ve středověku zřídili řadu rybníčků a stavů. Potoční voda byla nepostradatelná pro napájení dobytka. Městečko však potřebovalo další zdroje především pramenité vody. Když počátkem 16. století vznikl pivovar (při dnešní Pražské ulici), využíval nejprve vodu ze studánky přímo na svém pozemku.

Měšťané i zámecké provozy mohli využívat také studní (stáří těch dochovaných se nám však těžko určuje), nebo povrchových pramenišť jižně od města. Největší koncentrace pramenišť se nacházela kolem Vrábí. Část z nich však až do poloviny 80. let 16. století ležela na pozemcích rodu Vrábských, tehdejších majitelů Vrábí. Rostoucí nároky na vodní zdroje donutili správu panství k jednání a „hydrologickým“ průzkumům. Jimi byl (někdy před rokem 1567) pověřen Jan Mlynář z Nového Města pražského. Voda měla být primárně určena pro brandýský zámek: „...jakož milostivé poručení vaší arciknížecí [Ferdinand II. Tyrolský] milosti se jest stalo, abych studénku na gruntech pánův Vrábských s pilností ohledal, kteráž by vodu čerstvou na zámek Brandejs s dostatkem vydávati mohla.“ Jan Mlynář dvakrát Vrábí „měrami přeběhl“ a doporučil využít prameniště, o němž prohlásil následující: „místo skalnaté, k západu slunečné... [kde] pramínek vody se vyprýšťuje, kterejž by se na zámek Brandejs po trubách dovést s dostatku mohl. Také o něm mnozí lidé staří zprávu dávají, že vždycky ustavičný pramének v témž místě vychází a vodu vydává...“. Jan Mlynář upozorňuje i na další okolní prameny: „Jsou také pod týmž pramenem jiné studénky, od kterýchž by též na zámek vody dovedený býti mohly, ale že nad nimi rybníkové i jiné zbahnilosti přirozenou čerstvost [jim] odjímají“, nedoporučuje je využívat. Přesné umístění „skalnatého“ prameniště není snadné určit. Snad se jedná o prostor u bývalé bažantnice východně od Vrábí, které cituje J. V. Prášek jak zdroj vody pro zázemí zámku: „Po levé straně jdouc k zámku na předhradí býval stojan, do kteréhožto voda pramenitá, kteráž se z Kavčího sadu slove, kdež nyní vobora bažantí jest, po trubách, ku pohodlí zámku i města vedla.“

Vrábské vodní zdroje využívali také brandýští měšťané. Vodu vedli potrubím přímo od vrábské tvrze. Doklady k tomu máme z konce 16. století. Rozpočet z roku 1596 hovoří o platbách nádeníkům a zedníkům za vyčištění vrábského kalu, vyzdění pramenů a zřízení haltýře (lze předpokládat, že zdrojem byla dnešní nádrž u bývalé vrábské sýpky/tvrze).

Zmiňme ještě prameniště na loukách „mezi cestami Zápskou a Zípeckou“ (tj. přibližně někde v prostoru dnešního Kauflandu). Toto prameniště bylo využito na přelomu 16. a 17. století v souvislosti s budováním obory východně od zámku jako zdroj vody pro její rybník (dnešní Královický rybník).

Úplně jsme zapomněli na řeku Labe. I tu v Brandýse dovedli pozoruhodným způsobem využít. Už krátce před polovinou 16. století byla voda pro potřeby zámku čerpána pomocí vodárny při Podzámeckém mlýnu, záhy došlo k dohodě mezi zámeckými úředníky a měšťany a čerpaná labská voda byla zavedena potrubím do města jako alternativní zdroj.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.