OMPV se roku 2021 v rámci projektu „Staré cesty v Polabí“ podílí na výzkumu zříceniny mlýna Valcha, která se nachází na zaniklých komunikacích mezi Dřevčicemi a Cvrčovicemi. Vedle vesnických sídel bývaly další důležitou křižovatkou lokálních cest na samotě stojící mlýny. Na nedostatek mlýnů (ať v intravilánech nebo mimo ně) si v Polabí stěžovat nemůžeme. Vzhledem k silné tradici pěstování obilí je jejich hojný výskyt ve zdejším kraji přirozený.

Při výzkumu zaniklého mlýna Valcha vedeném archeology ÚAPPSČ dochází ve spolupráci s naším muzeem k částečnému odstranění náletových dřevin, odkrytí půdorysu mlýna, starých vstupů, lednice a dalších částí. Naše muzeum má na starosti písemné prameny, jejich interpretaci pro výzkum v terénu a drobnou výpomoc při terénním výzkumu samotném. Této zarostlé a leckomu na rozhraní katastrů skryté památce, která byla v posledních desetiletích využívána zejména jako skládka „v zemi nikoho“, se tak dostává větší pozornosti.

Valcha

Proč se mlýn jmenuje Valcha? A nejen mlýn – totožným názvem je v některých historických pramenech označován i dnešní Vinořský potok!

Název odkazuje na provozovnu zajišťující specifický krok ve zpracování sukna (jeho zplstění, odmaštění a vyprání nečistot, které surové sukno obsahuje). Sukno se máčelo v lázni horké vody smíchané s dobytčí močí, přičemž se mechanicky tlouklo. Pohon tlouku (stupy) zajišťovalo právě vodní kolo. Pracovní podmínky obsluhy valchy nebyly nic moc – mokro, současná nutnost topit pod velkým otevřeným kotlem, průběžné doplňování moči do kotle, všudypřítomná pára a zejména příšerný zápach. Je pravděpodobné, že za počátky tohoto mlýna, které je možné hledat mezi lety 1675-1682, stála právě taková valcha. Možná proto mlýn leží co nejdále od lidských obydlí – hlavní budova na katastru Cvrčovic, jen několik metrů vzdálený nádvorní hospodářský objekt již patří dřevčickému katastru.

 

Aktuálně

Kniha o historii Kozovaz

27. 09. 2021 | Brandýs nad Labem

Ve spolupráci s naším muzeem vydal Obecní úřad ve Vyšehořovicích v září 2021 publikaci "Kozovazy. Lidé a domy od nejstarších dob do poloviny 19. století". Publikace je zdarma k dostání na OÚ Vyšehořovice či v Oblastním muzeu Praha-východ.


Nové nálezy

27. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Poslední dobou se k nám do muzea dostává celá řada archeologických nálezů díky výzkumům v rámci projektu "Staré cesty v Polabí". Nálezy, které se ukáží pro projekt důležité, se snažíme obratem zpracovat, např. touto formou, viz zde.

Rádi bychom upozornili případné zájemce o spolupráci, že u nás mají dveře otevřené! Muzeum je možné oslovit a domluvit se na podmínkách zapojení do projektu "Staré cesty v Polabí".


Nová rubrika

02. 07. 2021 | Brandýs nad Labem

Upozorňujeme na novou rubriku na našich webových stránkách! Jejím prostřednictvím chceme od léta 2021 publikovat plné texty vybraných archiválií z našich fondů.

Číst dál...

Výzkum zaniklého mlýna

11. 06. 2021 | Brandýs nad Labem

V rámci projektu „Staré cesty v Polabí“ se letošního roku 2021 podílíme i na výzkumu zaniklého mlýna Valcha, více viz zde.