(Martin HŮRKA, Vyšehořovické kostely, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 1, s. 11)

Vyšehořovice mají to štěstí, že se na jejich území nalézá řada významných památek. Dnes se zaměříme na církevní stavby. Středověkou památkou, která se nám shodou okolností dochovala na místním hřbitově, je presbytář původního románskogotického kostela sv. Martina. Pochází z druhé poloviny 13. století s pozdějšími stavebními úpravami. Za povšimnutí stojí zejména okénko na jeho východní straně dekorované vinnými listy a dva sanktuáře (z nichž ten vlevo byl donedávna zazděný). Jména katolických farářů známe od poloviny 14. století do doby husitských válek. Z pozdější doby není situace, co se osob i konfese týče, doposud probádána. Znám je prozatím jen „farář vyšehořovský“ Prokop z Berouna, který měl roku 1511 spor s Václavem Karlíkem z Nežetic. Zdejší fara byla opuštěna již řadu desetiletí před třicetiletou válkou, kostel se tak v průběhu 16. století stal filiálním (byl spravován dlouhá léta farářem od kostela sv. Václava v Nehvizdech, později snad krátce farářem kounickým a nakonec břístevským). Počátkem 18. století vidíme zlepšení v postavení našeho románskogotického chrámu sv. Martina. Stal se farním kostelem komendátním. To znamená, že zde farní obvod vznikl, ovšem byl stále spravován farářem z Bříství.

kostely 768x576Ke skutečnému osamostatní fary došlo až koncem roku 1761. Spadaly pod ní obce Vykáň s filiálním kostelem sv. Havla, Kozovazy a Horoušany. Do osamostatnění farnosti byl sice kostel k církevním obřadům využíván, ale značná část křtů a oddavek probíhala v Bříství, někdy i v Mochově, výjimečně ve Vykáni. Na místní hřbitov byli do té doby pohřbíváni obyvatelé zdejší vsi a sousedních Kozovaz, od roku 1762 pak přibyli lidé z Horoušan. Prvním farářem obnovené fary se stal Jan Kouřil, duchovní s jedenadvacetiletou zkušeností s péčí o ovečky. Následujícího roku ve svých 46 letech zemřel a dle krátké poznámky v nejstarší vyšehořovické matrice ho můžeme považovat za patrně posledního člověka, jemuž se dostalo cti být pohřben přímo ve vnitřním prostoru starého románskogotického chrámu. Nedlouho po osamostatnění fary přestal starý kostel vyhovovat zcela a bylo přikročeno k výstavbě nového barokního kostela (1769-1770), přičemž loď románskogotického svatostánku byla ubourána. Na novou stavbu přispěla mj. majitelka panství – Marie Terezie Savojská, roz. kněžna z Lichtenštejna, částkou 4.463 zlatých. Z původního kostela zůstal jen presbytář a věž zakomponovaná do objektu stavby nové. Údajně při přestavbě došlo ke zničení letitých náhrobních kamenů rozložených v podlaze i při stěnách (obdobných, které můžeme ještě vidět například v blízkých kostelech v Mochově, Nehvizdech či jinde). Neměli bychom zapomenout ani na samotnou farní budovu, dnes sídlo obecního úřadu. Ve farní kronice se dochovaly 200 let staré popisy interiéru tohoto objektu, které čekají na zpracování. Poslední stavbou církevní části Vyšehořovic je gotickorenezanční atiková zvonice, která naléhavě potřebuje opravu. V době, kdy její fasádu obdobně jako fasádu protější tvrze pokrývala renezanční sgrafitová „psaníčka“, musel být pohled na střed vsi dechberoucí.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Státní oblastní archiv v Praze, fond Sbírka matrik a průvodní listinný materiál – Středočeský kraj, jednotlivé matriky fary Bříství a fary Vyšehořovice z 18. století.
  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Farní úřad Vyšehořovice, inv. č. 1, Liber memorabilium (Kronika fary Vyšehořovice), 1762-1940.
  • ČELAKOVSKÝ, J. (ed.): Registra soudu komorního (Archiv český, sv. 13), Praha 1894, s. 458-459.
  • KUČA, K.: České, moravské a slezské zvonice, Praha 1995, s. 238.
  • PODLAHA, A.: Posvátná místa království českého. Arcidiecéze pražská, díl I., Praha 1907, s. 68.
  • ŠIMÁK, J. V.: Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 1671-1725, díl I., sv. I. (Boleslavsko, Kouřimsko), Praha 1918, s. 192-193, 249, 258-261.
  • TRNKA, V.: Kounice a Přerov v Čechách, Praha 1873, s. 70.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.