(Martin HŮRKA, Vyšehořovická tvrz a panský dvůr koncem 17. století, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 2, s. 11)

Zápis v deskách zemských z roku 1693 nám nastiňuje situaci poplužního dvora s tvrzí koncem 17. století. Jednalo se o dobu pouhých několika dekád po konci třicetileté války, která zdejší region značně zpustošila. Zápis obsahuje nejen stručný popis podoby tvrze a dvora, výnosů polností, množství chovaného dobytka, jmen poloh panských polí, luk a lesů, ale uvádí i jednotlivé majitele gruntů a jejich povinnosti. Za povšimnutí stojí zmínka o místním hostinci nebo panské kovárně. Při dalším čtení narazíme na bažantnici nebo kamenolom. Mezi obyvateli vidíme krejčího, zedníka nebo myslivce. My si zde však odcitujme několik pasáží zejména z úvodu celého popisu panského majetku ve Vyšehořovicích. Další údaje doplníme z urbáře kounického panství sepsaného o pouhá čtyři léta dříve roku 1689.

tvrz barokoTvrzod kamene vystavěná, šindelem krytá, v jejímž spodním a horním patře jest šest klenutých místností, [dále]  jeden sklep, ve kterém [se nalézá] haltýř na ryby, poté několik světnic, komor a kuchyně, také ratejna.“

„Item o samotě [stojí] věž, ve které [se nalézají] tři [patra] sýpky a vespod kurník.“

Tvrz byla urbářem kounického panství v této době viděna spolu s panským sídlem v Kounicích jako způsobilá k obývání (další bývalé tvrze v Nehvízdkách, Horoušanech a Tlustovousech nikoli).

 „V poplužním dvoře po levé ruce jest stáj pro krávy, o něco dále stodola o třech mlatech, před ní chlév pro prasata, na druhé straně k zahradě tři stáje a kolny. Dále jsou dva ovčíny s obydlím ovčáka.“

„Item jest pět štěpnic, totiž za kolnami, za ovčínem, u kovárny a dvě u kostela.“ Pět štěpnic představovalo téměř poloviční počet ze všech štěpnic na kounickém panství, kde se jich celkově nalézalo jedenáct, dále jste se zde mohli setkat s jednou ze dvou zahrad kounického panství, které výslovně poskytovaly plodiny pro vaření na panských dvorech či v sídle panství. Na tu druhou byste narazili přímo v Kounicích u zámku.

 Dojných krav může být v tomto vyšehořovickém dvoře drženo 30, nyní jich je přítomno 26.“ Telat je viděno 18, ale počítalo se až s 25. „Chovných prasat může být a také je drženo 5“ a dalšího prasečího dobytka více než 30 kusů. Tažných volů „nalézá se v tomto dvoře 4 kusy.

O 4 roky mladší urbář kounického panství uvádí tyto počty: tažných volů 4 (tj. shodně se zápisem v deskách zemských), dojných krav 34, býků 2, krmného dobytka 34, vepřového bravu 14, indiánský kohout 1, indiánských slepic 7, do ovčína se na zimu zavíralo na 390 jehňat).

Pole, která ke dvoru přináležela, byla pojmenována následovně: U volší, U můstku, Za stodolami, Za křížem, U cesty k Nehvizdům, Za kovárnou, Za kostelem, Mezi nehvizdskými, Pod vohradou, Na skalkách, Nad ouvozem, Za strání.

Louky tyto: Vohrada, Kopřivka, Straka, Ve volší a Pustý rybník. Též ke zdejšímu dvoru byla převedena louka zvaná Vyšerovská, která dříve patrně patřila dvoru v Týnici.

Les patřil ke dvoru jeden: Vyšerovská stráň.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Národní archiv, Desky zemské větší, sign. DZV 32, 6. trhový kvatern odhadů lvové barvy (1692-1694), fol. F 21-22 – G 6.
  • PRÁŠEK, J. V.: Urbář kounický. Agrární archiv, 1919, roč. 6, s. 86-95.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.