(Martin HŮRKA, 100 let od vypuknutí 1. světové války, Vyšehořovicko, 2014, roč. 5, č. 1, s. 6)

Roku 2014 jsme si připomínali 100 let od vypuknutí první světové války. K onomu smutnému výročí mají co říci i vyšehořovické kroniky, začněme tou obecní, která osvětluje mobilizaci na samém počátku války:Hos vojna 1a

„Při I. výzvě mobilisováni byli z naší obce [ženatí podtrženi, počet dětí v závorce]: Kubrycht Josef (2), Bucman Josef (2), Brožek Frant. (2), Hošek Vcl., Hošek Bedř. (2), Bohaboj Josef, Kalina Old., Schäfer Frt., Hlaváček Frant. (1), Pařízek Josef (2), Zach Ant. (3), Kadeřávek Vcl., Stupecký Eduard (1), Svatoš Josef, Urban Josef (4), Stupecký Josef (1), Manhart Frt. (7), Pospíšil Frt. (3), Novák Frt. (5), Vraný Jaroslav, Lachman Josef, Černý Josef, Brožek Josef, Bodlák Antonín.
Při II. výzvě odešli ze vsi: Stupecký Karel, Lehner F. (2), Havlíček Karel (6), Horálek Frt., Červenka A., Hoznour Vcl., Lonský Frt. (3).
… koní odvedeno: 2 koně ze dvora pod sedlo, 4 koně ze dvora s přípřeží – kočí Špaček Josef a Makal Josef, 2 koně u Bendlů s přípřeží – kočí Vocetka Frt., 1 valacha u Bendlů pod sedlo, 2 koně u Havlíčků pod sedlo.

Místní situaci v počátcích války si dokresleme též záznamem z farní kroniky: “Mobilisace způsobila veliké zděšení… kdy[ž] branci odcházeli do Čelakovic, vyprovázel je s pláčem zástup žen. Nebylo jediného, který by se slzou v oku neopouštěl dědinu. Bohužel rozčilení lidu vybíjelo se na náboženství a jeho kněžích. Místo proseb k nebesům, lid popíral prozřetelnost Boží… Smutným jevem při počátku války bylo, že mnohé ženy, zejména které nezúčastňovaly se bohoslužeb, utíkaly se k různým věšťkyním a vykladačkám karet, by zvěděly, jak se daří jejich manželům a zdaž se šťastně z války vrátí…
Školní kronika pak k průběhu první válečné zimy dodává:

…tříkrálová sbírka dětí na zakoupení vlny pro výrobu teplého šatstva udatným našim vojínům vynesla ve Vyšerovicích K 21,70, v Kozovazech K 18,30, celkem 40 K. Již dříve darovala místní školní rada K 25. Za tyto dary vyrobeno bylo žákyněmi 20 kuklí, 6 párů rukavic, 17 párů nátepníčků a 3 páry kamaší. Z toho dáno domácím právě narukujícím vojínům 3 kukle, 3 páry nátepníčků, 3 páry kamaší. Ostatní zasláno okresnímu pomocnému válečnému výboru v Čes. Brodě. Menší dítky cupovaly. Cupanina as 2 kg zaslána tamže.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Archiv obce Vyšehořovice, Pamětní kniha obce Vyšehořovic (1871-1951), s. 65.
  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Farní úřad Vyšehořovice, inv. č. 1, Liber memorabilium (Kronika fary Vyšehořovice) (1762-1940), s. 167.
  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Obecná škola Vyšehořovice, Školní kronika pro školu ve Vyšehořovicích (1878-1823), s. 98-99.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.