(Martin HŮRKA, Vykáňská škola, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2013, květen, s. 8)

Vykan skola

Vykáňské děti původně chodily do školy v Kounicích – což zabralo přibližně půlhodinu pěší chůze tam a půlhodinu zpět. Roku 1773 zde však majitel panství, kníže František Josef z Lichtenštejnu, nechal zřídit školu. Prvním učitelem se stal Josef Růžek a učil zde téměř 40 let. Žáků zpočátku nebyl předepsaný počet, až později s růstem obce se situace zlepšovala. Jiným kantorem hodným zmínky a uznání, který se dlouhá desetiletí staral o vzdělání (tehdy tedy číst, psát a počítat) vykáňských dítek byl Václav Hrdlička, působil zde v letech 1843-1880. Byl to on, kdo si roku 1858 stěžoval, že v jeho příbytku scházejí „topící kamna“ a že musel nechat na vlastní náklady opravit pec a klenbu ve školní kuchyni, neboť byla na spadnutí. Tehdejší škola se sestávala z jedné místnosti sloužící pro vyučování, dvou pokojů učitelovy rodiny, malé kuchyně a chléva. Učitelé bývali velmi chudí. Živil je tzv. sobotáles (název pochází od platu vybíraného od rodičů vyučovaných žáků vždy v sobotu). Další příjmy (finanční i hmotné jako např. dřevo na otop, obilí apod.) mohly pocházet z prostředků panství. Přesto učitelé byli jen stěží schopni uživit rodinu, a často si tak přivydělávali hraním na hudební nástroje po hospodách či v kostele.

Místní jednotřídka byla o druhou třídu rozšířena až za více než století, roku 1880. V souvislosti s rozšířením došlo o rok dříve k vystavění nové školní budovy severně od školy původní. Tato nová budova si od svého vzniku až podnes uchovala svůj ráz prakticky jen s minimem stavebních úprav (dnes se v ní nalézá sídlo obecního úřadu). Její zbudování tehdy stálo 14.270 zlatých a 24 krejcarů. Vikář František Janda za asistence farářů Václava Jingra z Vyšehořovic a Petra Maťáka z Bříství slavnostně novou školu posvětil ještě o Vánocích roku 1879 (26. prosince). Od 1. ledna následujícího roku se v ní již vyučovalo. Půl roku poté tak mohl učitel Hrdlička, jenž vychoval několik generací Vykaňáků, odejít spokojeně do penze. V posledním desetiletí 19. století již do školy docházelo (pokud zrovna nepomáhali v hospodářství rodičům) v průměru 103 žáků. Od státem realizovaných školních reforem na přelomu 60. a 70. let 19. století měly školní obce sestavovat tzv. místní školní radu (po několika letech periodicky obnovovanou), která se starala o zajištění řádného vzdělání dětí a dohlížela na chod školy. Ve Vykáni první rada vznikla roku 1874 v tomto složení: František Prokůpek (její starosta a předseda), Matěj Kadeřávek, Josef Žert a František Bendl. Okresní dozor nad školou pak vykonávali tzv. okresní školní inspektoři.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • SÁL, L. (ed.): Českobrodsko a Černokostelecko – díl I. Školství, Český Brod 1901, s. 51, 75, 77, 846.
  • Kronika obecné školy ve Vykáni (1882-1938) (nyní na OÚ Vykáň), s. 6-11.
  • Poznamenání zprávy (5. 5. 1858) (list volně vložený ve školní kronice, nyní na OÚ Vykáň).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.