(Martin HŮRKA, Vykáň a třicetiletá válka, Zpravodaj OÚ Vykáň, 2012, č. 1)

Třicetiletá válka znamenala patrně nejhorší období, kterým si naše kraje v minulosti musely projít. Zdejší část Polabí ve středu země nedaleko Prahy byla oblastí, která trpěla nepředstavitelně. Mnoho vsí spustlo, i některá města či městečka ležela vypálena v troskách. V samotné Vykáni se před válkou hospodařilo na přibližně 20 gruntech, ovšem během válečných let došlo k vypálení, poplenění a opuštění více než poloviny z nich. Některé blízké vsi dopadly ještě hůře. Bříství, Tlustovousy, Horoušany, Nehvízdky a v podstatě i Černíky jsou v polovině 17. století, tj. nedlouho po uzavření vestfálského míru, registrovány jako zcela pusté vsi bez jediného fungujícího hospodářství. I ve Vyšehořovicích, Kozovazech, Mochově, Nehvizdech v této době vidíme řadu pustých gruntů. Je možné, že tyto obce byly postiženy obdobně jako vsi z prvního výčtu, ovšem díky lepší poloze, příhodnějším dopravním a jiným, nám dnes neznámým, podmínkám u nich došlo k rychlejší obnově a znovuosídlení. Na dokreslení válečného zmaru vzpomeňme situaci blízkých měst – Českého Brodu a Čelákovic. Jejich městské knihy a úřední listiny dávají barvitý obraz tehdejšího stavu. Ve vylidněném a pobořeném Českém Brodě přežívaly zbytky obyvatelstva ve sklepích, prakticky pusté se v jeden okamžik ocitlo i městečko Čelákovice. Ve válce opakovaně drancovaly obě válčící strany. Čelákovický Ježdíkům manuál nám podává mnohá unikátní autentická líčení. Vyberme si namátkou jedno ze zimy přelomu let 1640/1641: „Dnes se přihnali rejthaři od Nehvizd a Šestajovic. S lidmi zde ne křesťansky, ale pohansky nakládali, zouvali je a do naha svklékali, neslyšeli žádné prosby starých ani mladých, takže je o všecko, co si chudobně opatřili, zas připravili. Nemohouce toto tyranství již snášeti, utekli nazí na životě jen nějakou potrhanou plachetkou přikrytí, v sněhu a ledu mezi lesy. Tam musili přes tři hodiny v mrazu stát…Vojáci sebrali obilí, chleby, šaty, peřiny, ve mlýně i obilí, které tam bylo pro čeleď z brandýského panství“.

Vykan osteniSituaci ve Vykáni máme to štěstí sledovat díky dvěma unikátně dochovaným pramenům – registrům gruntovní rychty mochovské (1567-1630) se záznamy ke vsím Mochov, Kozovazy a Vykáň a samostatné vykáňské gruntovní knize (1542-1672). V obou knihách jsou vepsané různé údaje k jednotlivým gruntům od splátek úroků, přes převody majetků, svatební a jiné smlouvy až po např. záznamy o dluzích. Jako příklad si uveďme grunt rodu Teplíků, jemuž mimo jiné náležela louka se studánkou u Kozovaz, jež do dnešních dob se slove studánkou Teplíkovou. V posledních letech před válkou ještě čteme o čilém hospodářském ruchu usedlosti, jež se skrývá pod dnešním čp. 29. Roku 1612 se na gruntě mimo jiné nalézaly 3 tažné klisny, 2 dvouleté hřebice, 3 krávy, 2 jalovice, 11 ovcí, 7 prasat, 20 slepic s kohoutem, 5 hus s husákem, 2 vozy, 2 brány a jeden pluh. Dozvídáme se o rodinných poměrech a komu všemu dlužil Kašpar Teplík. Namátkou si uveďme několik položek: záduší vykáňskému, paní Dorotě za pivo, Janovi dolejšímu krčmáři do Břežan, Bartoňovi do Tatec, Staňkovi do Vyšerovic, Měšťánkovi do Přerova za ječmen, paní Hlavce do Nymburka za žito, Adamovi do Mochova, panu Kunstátovi za ječmen, Dvořákovi Vyšerovskému za žito, vyšerovskému rychtáři Václavovi za žito, přerovskému kováři od díla, Skřivance do skály horoušanské a mnohým dalším. Roku 1631 se již setkáme jen s torzem původního lesku. Grunt byl totiž „od soldátův spálený“.

Martin Hůrka

Prameny a literatura:

  • Haasová-Jelínková, M. (ed.): Berní rula, sv. 18 - kraj kouřimský, část 1, Praha 1952, s. 331-336.
  • Kypta, J. – Šulc, J. – Veselý, J.: Pozdně gotické kamenické prvky ve venkovských usedlostech na Nymbursku (Vykáň, Černíky a Kounice). In: Průzkumy památek, 2005, roč. 12, č. 2, s. 97-120.
  • Vlasák, E.: Čelákovický Ježdíkův manuál. In: Středočeský sborník historický, 1971, roč. 6, s. 55-67.
  • SOA v Praze, VS Kounice, inv. č. 316, Gruntovní kniha Vykáň (1542-1672).
  • SOA v Praze, VS Brandýs nad Labem, inv. č. 5722, Registra gruntovní rychty mochovské (1567-1630).

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.