(Martin HŮRKA, Vodovody, kašna, vodárna, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, únor 2021, s. 19)

Níže výčet technických vymožeností spojených se zásobováním města a zámku vodou v době renezance (třicetiletou válku nepřežila ve funkčním stavu ani jedna):

I) Potrubní vodovodní vedení

Rozpočet Jana Mlynáře (před 1567) na vedení vody z prameniště u Vrábí na zámek obsahuje i přesnou délku chystané trasy 4.031 pražských loktů (cca 2.400 metrů), na což se mělo použít 516 borovicových trub dlouhých 7 loktů (něco přes 4 metry). Borovice „jestliže by v lesích k panství brandejskému náležejících vyhledány býti nemohly, tehdy na panství poděbradském okolo Velenky bez přílišné školy shledati se mohou.“ Jedná se ovšem jen o rozpočet, jak vše nakonec dopadlo, s určitostí nevíme. To při budování druhého vodovodu od Vrábí, tj. od vrábské tvrze na brandýské náměstí koncem 16. století, si jsme již jistější. Máme totiž k dispozici účty za vykonanou práci. Obsahují nejen mzdy, ale také např. položku platby za dřevo (včetně nákladu na malé všimné): „Za dříví borové od pana děkana staroboleslavského na trouby koupené i s outratou za víno v poctě témuž panu děkanu odeslané...“. Dřevěná kovovými spojkami pospojovaná potrubí jsou v Brandýse doložena i archeologicky (např. při rekonstrukci náměstí v letech 2010-2012 byla odkryta potrubí prozatím datovaná do širšího úseku 16.-19. století).

Brandys potrubí

II) Kašna

V souvislosti s budováním brandýského vodovodního systému vznikly na jeho trase (trasách ?) i další zařízení, především „stojany na vodu“, a také „kašna“, jejíž umístění můžeme prakticky s jistotou předpokládat na náměstí. Ze zmínek se jednalo o kašnu „kamennou“, kterou napájela voda tekoucí dřevěným potrubím samospádem od vrábské tvrze. Hovoří se o ní také jako o „městské kašně“. Roku 1571 byla již do té míry sešlá, že měšťané uvažovali o výstavbě nové s odhadovaným nákladem přes 50 kop českých grošů.

III) Vodárna

Vodárna byla zřízena pravděpodobně Habsburky krátce po konfiskaci brandýského panství Krajířům z Krajku (1547). Již toho roku totiž dostal mistr Pavel za úkol zámek zvýšit, zajistit odvod patrně dešťové a špinavé vody a na druhé straně přivézt potrubím dobrou vodu. Vodárna byla naplňována čerpáním vody z Labe pomocí jednoho kola Podzámeckého mlýna, voda z ní pak dle potřeby tekla samospádem. V tuhé zimě 1550/1551 napsal problém, když příslušné kolo ve mlýně zamrzlo. Musely tak být narychlo vykonány úpravy na staré zanedbané zámecké studni, aby její voda mohla posloužit jako dočasný náhradní zdroj.

Foto: Lukáš Baloun (archeolog ÚAPPSČ), archeologický výzkum brandýského náměstí, 2010.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.