(Martin HŮRKA, Skrytá místa Brandýsa a Boleslavi 1, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, únor 2022, s. 14)

Poloha náměstí

Při pohledu na vrstevnicovou mapu se jako nejzřetelnější a největší rovinná plocha v brandýském historickém jádru jeví prostor Masarykova náměstí s přilehlým severovýchodním a jihozápadním okolím. Na severozápadě i na jihovýchodě však náměstí lemuje „svah“ (výškový rozdíl mezi úrovní náměstí a horní částí Riegrovy ulice je přibližně 12 metrů). Je jisté, že s přírodní terénní situací pracovali a ve svých záměrech počítali i „projektanti“ náměstí při jeho vzniku. Důležitá pro ně byla dostupnost pitné vody (pramenité či studniční) a pokud možno rovná plocha pro tržiště. Terén jistě místy nechali patřičně upravit. Zde v Brandýse je to nejvíce patrné u jihovýchodní domovní řady, která dále z náměstí pokračuje do ulice Pražská. Zdá se, že parcely těchto domů byly „do roviny“ upravovány nejvýrazněji (svah za nimi rychle stoupá, resp. se zde nachází terénní terasa).

V pískovci tesané sklepy v areálu domu čp. 61 na náměstí

Krásnou ukázkou, jak naši předchůdci dovedli pracovat s terénem, je areál včetně dvora domu čp. 61. Dům je znám mezi obyvateli města coby někdejší „důstojnické kasino“ (klub důstojníků brandýského dragounského regimentu). V minulých dobách byl objekt nazýván Valdštejnským domem (dle držby hrabat z Valdštejna v 17. století). Předěl mezi dvorem a zahradním traktem tohoto domu tvoří terasovitý terénní stupeň, ve kterém si kdysi dávno místní zřídili rozlehlé, v pískovcové skále tesané sklepy (sklepy jsou doplněny v přední části zděnými místnostmi). Stáří sklepů si netroufáme odhadovat. Nápadné však byly již našim předchůdcům před více než 100 lety. Klasik brandýské historie J. V. Prášek o nich při svém popisu čp. 61 píše: „Ve dvoře založeny rozsáhlé skalní sklepy, nad nimi pak, před domem zahradním, upravena úroveň dlážděná, což vše podnes zachováno.

Díky vstřícnosti vlastníků domu Františka a JUDr. Josefa Nejedlých a jejich rodinných příslušníků (potomků vlastníků již z doby Rakousko–Uherska) jsme se mohli podívat dovnitř a sklepy nafotit. Skládají se z několika propojených prostor tesaných v pískovci, část sklepů je zděná. Zasahují pod celý zahradní trakt domu a jejich celkový tvar připomíná podkovu.  Sklepy sloužily v době provozu „důstojnického kasina“ ke skladování vína, a později za druhé světové války jako kryt pro obyvatele blízkých domů na náměstí. Narazit můžeme tu na skalní výklenek, onde na volně položenou část ostění či na opracovaný kamenický prvek druhotně použitý v zazdívce (příčce). Ve sklepě se současně nachází v pískovci kopaná/tesaná studna s boční šachtou ústící do zahrady (pro pumpu a její potrubí). A jsme opět u té vody! Studna je přístupná z více sklepních prostorů. Její hloubku odhadujeme na přibližně 4 metry, šířku pak na 1,5 metru. Určitou zajímavostí jsou síťovité ornamenty na stropě a stěnách v blízkosti studny (houba ?, lišejník ?).

Brandys sklepy cp. 61

Na skok do okolí

Na skalní sklepy jsme zvyklí z oblastí, jako je Kokořínsko nebo Český ráj, kde se vyskytují nejen tesané sklepní prostory, ale i celá skalní obydlí či hospodářské objekty jako např. sušárny. V našem blízkém okolí pak do vícero podobných sklepů lze vstoupil v pískovcové oblasti kolem Jenštejna či Vinoře. Rozsáhlými etážovými sklepy se může chlubit zámek v Jirnech. Jejich spodní část je rovněž tesána ve skále. Spodní partie pochází patrně ještě z původní středověké tvrze, na které jirenský (veřejnosti nepřístupný) zámek stojí. O geologické situaci zdejšího regionu podává bližší výpověď nedávno vydaná publikace: „Vycházky za geologií brandýského Polabí“.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.