(Martin HŮRKA, Třicetiletá válka aneb švédský tábor u Staré Boleslavi, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, leden 2021, s. 16)

Před více než 400 lety začala nejstrašnější válka v našich dějinách – válka třicetiletá (1618-1648). Příběh této dlouhé a kruté války je pestrý. Netvoří ho jen známá pražská defenestrace (1618), bitva na Bílé hoře (1620) nebo poprava sedmadvaceti „českých pánů“ na Staroměstském náměstí v Praze (1621). Válečné události se několikrát přímo dotkly našeho dnešního dvojměstí i jejího bezprostředního okolí, a vždy šlo o pořádný dotek.

Skutečná rána pro zdejší region přišla v letech 1639/1640, kdy nepřátelská vojska způsobila během půlročního pobytu nevratné škody a nenahraditelné ztráty. U Staré Boleslavi vyrostl vojenský tábor, který obývalo několik tisíc osob – nejen vojáků, ale i vojenského trénu (řemeslníků, markytánek, vozků, rodin vojáků, prostitutek a dalších lidí). Rudolfínský renezanční Brandýs s celou řadou architektonických i technických vymožeností své doby prakticky zanikl, i Stará Boleslav skončila těžce poškozena.

Boleslav tricetileta valka

Vojenský tábor ve Staré Boleslavi sloužil jako jeden z hlavních opěrných bodů Švédů v Čechách pro přečkání zimy 1639/1640. Byl součástí labské linie, na které se švédský generál Johan Banér „zakopal“ (kromě Staré Boleslavi s předmostím v Brandýse nad Labem byly dalšími opěrnými lokalitami např. Litoměřice, Mělník nebo Hradec Králové).

Polabí, které bylo pro své zdroje vyhledávaným cílem všech válčících stran bez rozdílu, trpělo zejména ve 30. a 40. letech 17. století prakticky neustále. V archivech nacházíme stále nové a nové, dosud neznámé, písemné zprávy o tehdejších „loupeživých“ nájezdech větších či menších vojenských oddílů. Zde jen malá ukázka:

  • VYŠEHOŘOVICE, cca 30. léta 17. století ?: „Něco se [v ní] rolí nachází, ale že ta ves z gruntu od Polákův vypálena j[es]t a lidé v ní zmordovaný, jak sousedský, tak i zádušní roli ladem spuštěné leží.“ (Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství, sign. B 41/4, Liber proventuum parochialium III)
  • NEHVÍZDKY, zima 1635/1636. Tvrz a dvůr poničen domácími vojáky: „Dvůr nehvízdskej ležíce na něm mnoho týhodnův dva regimenty rejtarstva vrata a dveře v něm popálili, šindele díl ze stodol na boudy a z tvrze též všecken votrhaly...“ (Národní archiv, Stará manipulace, kt. č. 1223, inv. č. 1697, sign. K 118/29)
  • ČELÁKOVICE, 1639-1640. Domy v městečku pobořeny, takto získaný stavební materiál a dříví bylo do šanců k Staré Boleslavi splaveno (SOkA Praha-východ, Archiv města Čelákovice, Radní manuál z roku 1665, s. 103)
  • MOCHOV, zima 1642/1643: Veliká škoda na obilí, senech, slámách a jinšími hospodářskými věcmi, co jsme sobě kde schovali a před soldáty zůstalo to nám! Vyhledali, pobrali! Kdejaký pant s okny vytloukají, dříví a cokoliv najdou, pálí a škodu činí, obzvláštně pak v příbytku mém, totiž v hospodě, co jsem kde schovaného měl, vyhledajíce. (Národní archiv, Stará manipulace, i. č. 1697, sign. K118/33)

Hledat stopy třicetileté války lze nejen v badatelnách archivů, ale i v terénu. Byť se jich „venku“ zachovalo poměrně málo, přesto jsou. O čem asi svědčí opálené zdivo severní stěny čelákovického kostela? Co hlásá nápis na zvonu v Mečeříži?

Chcete se dovědět více? Jak to bylo s uniformami? Byla švédská armáda opravdu „švédská“? Jak vypadal jejich tábor? Co se stalo s obyvateli našeho kraje? Nasaďte roušku a vyrazte do muzea!

Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi ve spolupráci s Petrem Encem ze zdejšího zámku přichystalo výstavu „Třicetiletá válka“ s podtitulem „Švédský tábor u Staré Boleslavi 1639-1640“.

Na výstavě jsou kromě maket a kopií k vidění dobové originály nalezené při archeologických výzkumech proběhlých na ploše staroboleslavského tábora jak v nedávné době, tak i při regulaci Labe ve 30. letech 20. století. Nejtěžším exponátem je věrná replika téměř 800 kg vážícího děla z roku 1645, jehož transport do muzea musela kvůli bezpečnosti dopravy jistit vozidla městské policie.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.