(Martin HŮRKA, Šťastná nehoda na mochovském nebi roku 1922, Mochovský zpravodaj, 2021, roč. 15, č. 1, s. 64-65)

Rozvoj techniky ve 20. století s sebou přinesl též nehody a neštěstí, které se při obsluze strojů a dopravních prostředků běžně stávaly a stávají. Ne že by stará doba koňských povozů byla zcela bez rizika, i vůz se splašenými koňmi dovedl napáchat pěknou paseku, ale přeci jen s rychlejšími a výkonnějšími prostředky nehod přibývalo. Již z doby první republiky máme řadu zpráv i z Mochova a okolí o automobilových nehodách, které skončily smrtí. Poranění či úmrtí způsobovala také zemědělská technika, která se tehdy začínala ve větší míře v zemědělství uplatňovat (doložena jsou zranění utrpěná např. při řepné kampani v mochovském cukrovaru nebo při žních žacími stroji na okolních polích). Mochovu se nevyhnuly ani nehody spojené se stroji, které okupují nebesa. Rád bych zde uvedl ve známost jednu leteckou nehodu, resp. nouzové přistání se šťastným koncem. Odehrála se roku 1922, tedy v době, kdy letectví bylo ještě v plenkách. Na zprávu o této události jsem před časem narazil v dobových českobrodských novinách Naše Hlasy. Dále tedy nechám referovat jich brilantního redaktora Jozefa Miškovského („z“ ve slově Jozef je správně, alespoň tak se pan redaktor vždy podepisoval):

Dne 5. května o půl 13. hodiny dělníci a úředníci mochovského cukrovaru vyrušeni byli v polední přestávce nepravidelnými výbuchy motoru aeroplánu, který prudce se spouštěl nad továrnou klouzavým letem k zemi. S napětím sledovaný aeroplán přistál na nedalekém poli pana Junka z Mochova, kamž hrnuly se vzápětí velké davy lidí – nejen z Mochova, ale i z celého okolí, z Kozovaz, Vyšerovic a Vykáně, v předtuše nešťastného pádu. S uspokojením ale zkonstatovali na místě, že se stroje sestoupil poněkud vzrušen, ale zdráv francouzský pilot, který lámanou češtinou žádal přispěchavší o vodu na ochlazení téměř již rozžhaveného motoru. Když mu bylo vyhověno, pokusil se pilot pokračovati v cestě, ale pro další defekt nemohl vzlétnouti. – Přítomný ředitel cukrovaru pan ing. Holý ochotně vyhověl žádosti pilota a zapůjčil automobil, který jej i s poštou dopravil do Prahy a současně přivezl montéry, kteří ihned dali se do práce, takže k večer hukot motoru již označoval, že defekt jest odstraněn. Nicméně zůstal aeroplán na poli až do poledne příštího dne, kdy vzlétl, aby nastoupil další cestu. Po celou dobu opravy stroj byl obléhán zvědavci, kteří přišli se podívati na konstrukci této vymoženosti techniky XX. století z blízka. I celé školní třídy se svými učiteli přicházely, aby vyslechly podrobnější výklad a shlédly řídkou pro ně podívanou.“

Ve zdejším kraji tato letecká nehoda či nouzové přistání není jediné. Další podobné incidenty jsou známy od Čelákovic, Nehvizd a z jiných míst. Často jsou spojeny s výcvikem vojenských pilotů nebo s akcemi za druhé světové války.

Prameny a literatura:

  • Přerušení letecké pošty. In: Naše Hlasy, 1922, roč. 42, č. 19 z 13. května.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.