(Andrea NĚMCOVÁ - Lukáš BALOUN, Skrytá místa Brandýsa a Boleslavi 2, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, březen 2022, s. 11)

Mezi obyvateli Brandýsa nad Labem a čtenáři těchto řádků se nepochybně najde mnoho těch, kteří si ještě pamatují historickou podobu Pražské ulice před její asanací v 70. letech 20. století. Původně byla podstatně užší a její západní stranu ve směru od náměstí tvořila souvislá fronta několika historických domů, mj. s objektem městského pivovaru.

Městský pivovar

Městský pivovar byl zbudován jižně od náměstí nejpozději v první polovině 16. století. Jeho zřízení bylo povoleno již roku 1508 Johankou z Krajku. Dějiny brandýského pivovaru jsou dlouhé a zajímavé, my si však připomeneme jen historii relativně nedávnou, která nakonec vyústila v demolici celého objektu. V roce 1907 vznikla akciová rolnická společnost, která proměnila pivovar v moderní průmyslový podnik. Po druhé světové válce byla v roce 1948 na Brandýský městský pivovar uvalena národní správa a stal se součástí podniku Polabské pivovary n. p. v Kolíně. V následujících letech se postupně ocitl pod patronací několika větších pivovarů, posledním z nich byl podnik Středočeské pivovary n. p. Velké Popovice. V roce 1967 byl brandýský pivovar zrušen a odsouzen k likvidaci. Jeho sklepy byly ještě několik let využívány jako sklad pro BSS. Začátkem 70. let 20. století došlo k definitivní demolici objektu, celá západní strana Pražské byla stržena, ulice rozšířena a na místě historických domů a starého pivovaru vzniklo panelové sídliště.

Městský pivovar v Brandýse nad Labem se po celou dobu své více než 400 let dlouhé existence nacházel na stejném místě. Toto místo nebylo pro jeho založení vybráno náhodně. V zahradách jižně od náměstí vyvěraly vydatné prameny pitné vody, které pivovar ke svému provozu potřeboval, protože kvalitní voda je základ každého dobrého piva. Právě dnes již zapomenutým zdrojům vody se budeme věnovat v následujících řádcích.

Nález studny

V roce 2014 proběhla revitalizace severní části Pražské ulice navazující na již zrekonstruované Masarykovo náměstí. Součástí obnovy povrchu komunikace byly i úpravy zeleného pásu a výstavba sníženého chodníku podél bloku panelových domů č. p. 1498 a 1499. Archeologický výzkum přinesl na tomto místě zajímavé objevy. V linii okraje pásu zeleně mezi chodníkem a komunikací byly obnaženy základy a zbytky nádvorních (!) stěn domů historické zástavby stržené na počátku 70. let. V prostoru chodníku před schodištěm nedaleko mléčného baru Jadran došlo navíc k odkrytí kamenné historické studny. Horní část dobře zachované studny tvoří kamenné zdivo, které v hloubce necelé 2 metry od zachyceného povrchu kamenného věnce přechází v souvislou pískovcovou skálu, do níž je spodní část studny vysekána. Studna má vnitřní průměr kolem jednoho metru.Brandys studnaa

Stáří studny

Archeologové jsou při podobném objevu vždy nejvíce zvědaví na obsah zásypu studny, protože nálezy z něj a jejich stratigrafie pomáhají určit dobu vzniku studny a okolnosti jejího užívání. V tomto ohledu byl zásyp horní části studny zklamáním, neboť obsahoval čistě odpad, který se tam dostal až v souvislosti zániku domů a terénní planýrce po demolici. Studnu se však podařilo datovat díky jejímu důležitému konstrukčnímu prvku. Na přechodu mezi horní zděnou částí a spodní partií zapuštěnou do rostlé skály byl odkryt věnec z mohutných dubových trámů. Dobře zachované staré dřevěné prvky je možné téměř přesně datovat metodou dendrochronologie, založené na analýze letokruhů dřeva. Takže dnes bezpečně víme, že studna na Pražské byla vyhloubena nejdříve v 70. letech 16. století, neboť trámy použité v její konstrukci pocházejí ze stromů poražených v letech 1558 a 1573.

Pramen a chodba

Při vybírání zásypu studny začala archeologům záhy ztěžovat práci vzlínající voda z dříve zasypaného pramene. Ukázalo se, že pramen je stále aktivní a poměrně silný, takže pokračování archeologického průzkumu si vyžádalo každodenní odčerpávání ve studni se hromadící vody. Ve spodní části studny vytesané do skály se pod dřevěným věncem v hloubce asi 2,2 metry objevila zaklenutá chodbička vybíhající ze studny západním směrem pod blok panelového domu. Úzkou chodbu bylo po částečném odstranění bahnitých sedimentů možné sledovat v délce asi 2,5 metru, pak se rozšiřovala v menší sklípek. Tam už ale možnosti dalšího archeologického bádání končily, protože přímo středem klenutého stropu sklípku svisle prochází zapuštěný mohutný ocelový nosník panelového domu, který nám znemožnil přístup do pokračujících podzemních prostor. Můžeme tedy jenom předpokládat, že ze sklípku vede dále nějaký odtokový kanál. Domníváme se, že odtok pokračuje západním směrem a zásoboval vodou některý z nádvorních objektů městského pivovaru. Dna studny se kvůli hromadění vody ve výkopu dosáhnout nepodařilo, její celková hloubka nám tak bohužel zůstala utajena a nevíme ani, jak dlouho byla udržována a čištěna. Je ale zřejmé, že její výstavba spadá do doby 2. poloviny 16. století, tedy krátce po zřízení pivovaru.Brandys studnab

Až budete procházet kolem drobných obchůdků v přízemí panelových domů při Pražské ulici, vzpomeňte si, že pod dlažbou chodníku se tu skrývá zasypaná historická studna a v ní stále živý pramen vody.

Foto: Pohled do studny a pohled ze studny do chodby se zapuštěným ocelovým pilotem panelového domu (L. Baloun, ÚAPPSČ)

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.