(Martin HŮRKA, Soupis mochovských hospodářů z roku 1567, Mochovský zpravodaj, 2020, roč. 14, č. 1, s. 56-57)

Nejstarší známý ucelený soupis hospodářů z Mochova držících poddanské grunty pochází z roku 1567. Obsahuje nejen jejich jména, ale také vyjádření hodnoty statku či chalupy v kopách českých grošů. Seřaďme si nyní hospodáře sestupně od „nejbohatšího“:

Šimon Nečas … 100 kop gr., Vaněk Hašků … 100 kop gr., Duchek … 50 kop gr., Pícha Polák … 35 kop gr., Pavlík … 32 a ½ kopy gr., Jíra Hříšek … 30 kop gr., Vít Vyhlíd … 30 kop gr., Bartoš Květoňů … 30 kop gr., Kříž Hořejší … 30 kop gr., Matouška … 25 kop gr., Vít … 25 kop gr., Jirda … 23 kop gr., Janek Celnýho … 20 kop gr., Petrášík … 20 kop gr., Pavel Mlynář … 20 kop gr., Janoušek … 20 kop gr., Jan Mrázů … 15 kop gr., Pavel Urbanů … 15 kop gr., Jíra Lulíček … 12 kop gr., Petr Racka … 12 kop gr., Týma … 10 kop gr., Bohuslav … 10 kop gr., Tomáš Chloupek … 10 kop gr., Tkadlec … 10 kop. gr., Piksa … 10 kop gr.

Co ze seznamu můžeme vyčíst?

Nominální sumy oceněných usedlostí nelze automaticky srovnávat se skutečnými prodejními cenami. V případě sestavení tohoto soupisu nevíme, co vše do něj bylo z usedlostí zahrnováno a neznáme ani jeho přesný účel. Můžeme ovšem učinit relativní porovnání gruntů vzájemně mezi sebou či porovnat Mochov jako celek s okolními obcemi tehdejšího přerovského panství. Ukazuje se, že přibližně půl století před bitvou na Bílé hoře Mochov již měl status městečka (stejně jako další dvě obce přerovského panství: Přerov a Nehvizdy). Již z toho by se dalo usuzovat, že náležel mezi bohatší lokality na panství. Mochovský součet gruntů činil kolem 700 kop gr., ale kromě Nehvizd (přes 1200 kop gr.) jej v celkovém úhrnu hodnoty usedlostí předstihla i ves Semice (necelých 850 kop gr.) a celkový „vítěz“ ves Vykáň (téměř 1500 kop gr.!).

Neméně zajímavá jsou jména hospodářů. Příjmení tehdy ještě nebyla ustálena (člověk mohl mít více příjmí / přezdívek, během života se v závislosti na situaci a prostředí mohly změnit). Někomu stačilo jen křestní jméno (či spíše jeho v dané komunitě unikátní tvar). Asi proto jsou zde obyvatelé často uváděni zdrobnělinami. Tak je zřejmě ostatní jmenovali v reálném životě a stačilo to (pokud se v obci nacházelo více lidí se stejným křestním jménem, odlišili je právě buď příjmím / přezdívkou nebo jiným zdrobnělým tvarem křestního jména). Některé zdrobnělé varianty uvedených křestních jmen znáte dnes spíše coby příjmení. Výběrově je uvádím s původním významem: Vaněk = Václav, Duchek = Duchoslav, Pícha = Petr, Jíra = Jiří, Bartoš = Bartoloměj, Jirda = Jiří, Petrášík = Petr, Janoušek = Jan, Týma (Tůma) = Tomáš atd. Výjimečně se ze jmen dozvíme (nebo alespoň můžeme tušit) i povolání, viz Pavel Mlynář nebo Tkadlec. Janek Celnýho by se zase snad mohlo přeložit jako: „Jan, syn výběrčího (pravděpodobně) mochovského cla“. Jednou vidíme prostorové umístění domu dotyčného v rámci obce nebo ve vztahu k jinému držiteli stejného křestního jména (Kříž Hořejší). Matouška bude vdova po jakémsi Matouškovi (Matoušovi).

Prameny a literatura:

  • Národní archiv, fond Stará manipulace, inv. č. 276, sign. B 94/29, Šacuňk gruntů na panství Přerov (1567).

 

 

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.