(Martin HŮRKA, Šlechta a měšťané skupují grunty, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červenec-srpen 2021, s. 18)

Brandýské Polabí lákalo nejen císaře, ale také jeho úředníky a služebníky, stejně jako další nižší šlechtice a měšťany, kteří na panství majetkově pronikali koupí větších poddanských gruntů, svobodných statků, hamfeštních dvorů, mlýnů apod. V Rudolfínské době bychom téměř v každé vsi někoho podobného nalezli. Nezřídka tito lidé majetky na vsích nejen vlastnili a využívali hospodářsky, ale rovněž v nich i bydleli. Popsané poměry nepanovaly jen za Habsburků, ale pravděpodobně i před rokem 1547 za jejich předchůdců – Krajířů z Krajku. Svědčí o tom např. dvě toušeňské usedlosti (čp. 19 a mlýn), na které dal Arnošt Krajíř z Krajku svému úředníkovi Zikmundu Vaneckému z Jemništky zvláštní osvobození od plateb z „dvoru purkrechtního, dědin a luk k němu náležejících“. Nejvíce dokladů máme pro dobu vlády Rudolfa II. (1576-1611) a pro následující období až po bitvu na Bílé hoře (1620). Byť starší situaci zkresluje nedostatek písemných pramenů, lze říci, že kolem přelomu 16. a 17. století pojednávaný trend zažíval svůj největší boom.

Na Vrábí koncem 16. století hromadně skupoval grunty stavitel Hektor de Vaccani. V Jenštejně vidíme roku 1619 v držbě jednoho ze dvorů Buriana Ledeckého z Gránova, bratra brandýského hejtmana Jana Ledeckého z Gránova. Mohli bychom pokračovat brandýskými hejtmany Janem Habartickým z Habartic, Vilémem z Oppersdorfu, purkrabím Vilémem Škopkem z Elentperka, forštmistry Alexandrem z Ordelíku, Filipem Rotcimerem a dalšími.

Tousen Vezsky dvur

Majetky tito lidé nejen kupovali, ale také nabývali darem za pro panovníka a jeho komorní panství odvedené služby. S nemovitostí si pak mohli naložit, jak chtěli. Příkladem budiž forštmistr Ondřej Fuktyc, jenž dostal od Rudolfa II. roku 1598 darem grunt ve Lhotě (pozdější statek Houšteckých čp. 6), který však obratem prodal Melicharu Spálenému.

Třicetiletá válka přinesla většinou jak značné poškození nebo zničení nemovitostí, tak i změny v sociální struktuře vlastníků venkovských majetků.

Foto: Prostor bývalého Věžského dvora v Toušeni, 2021 (M. Hůrka).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.