(Martin HŮRKA, Skrytá místa Brandýsa a Boleslavi 5, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, září 2022, s. 24)

Soubor diapozitivů

Před pár týdny nás kontaktoval zájemce o místní historii, který muzeu nabídl darem velké množství barevných diapozitivů především ze 70. a 80. let 20. století. Dárci bychom tímto chtěli velmi poděkovat! Diáky zachycují různé části Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi i okolních obcí. Svým charakterem jsou dokumentační. Vytvořil je pan Josef Procházka. Ze stovek získaných diapozitivů vypadla rovněž obálka s přibližně 20 snímky nadepsaná „Šanghaj“.

Vzpomněli jsme si na asi rok a půl starý badatelský dotaz, který vzešel od badatelky, jež si tvořila rodinný rodokmen. Badatelka tehdy chtěla získat jakékoli materiály vztahující se právě k brandýské původně chudinské kolonii zvané lidově Šanghaj. Bohužel jsme neměli moc co nabídnout. Určité informace však poskytli pamětníci, včetně rodáků z pojednávaného místa. Pomáhají i dostupné mapy a plány. Zkusme si nyní dostupné informace sesumírovat.

Brandys SanghajKolonie

Kolonie, jak se zdá, vznikla po 1. světové válce z vyřazených železničních vagonů. Obdobná kolonie se nacházela též ve Staré Boleslavi. Doklady používání vyřazených vagonů, byť v menší míře, máme však ze zdejšího kraje i odjinud – např. dva takové vagonové domky byly v meziválečném období využívány v Dřevčicích (roku 1924 si jeden z nich pořídila za 1 000 korun tamní vdova Antonie Novotná).

Brandýská kolonie se rozléhala severovýchodně od silnice Zápská v prostoru naproti dnešnímu Kauflandu. Nejvíce obyvatel měla patrně kolem druhé světové války. Původně zde žili zejména dělníci, zhusta pracující v Melicharově továrně. Přinejmenším po druhé světové válce pak dost obyvatel mělo pracovat rovněž v zemědělství.

Dle vyprávění Miroslava Jílka, který se v kolonii během 2. světové války narodil (* 1943), si lidé původní vagony různě upravovali, podezdívali nebo si postupem doby stavěli i nové zděné domky.

Kolonie měla zaniknout v průběhu 70. a 80. letech 20. století. Zánik zachycují právě ony nedávno získané diapozitivy z 80. let 20. století. Po sametové revoluci byl prostor zcela přestavěn.

Pamětnice původně bydlící poblíž (* 1948) se o železničních vagonech domnívala, že jsou to maringotky. Na schůdkách porůznu sedávali děti i dospělí. Další pamětnici (* 1954) se vybavují zejména spolužáci ze školních let, kteří v kolonce bydleli. Mnoho však o tamním životě neví, neboť měla od rodičů zakázáno do pojednávané oblasti chodit, což dodržela a nikdy do kolonky nevstoupila.

Další pamětník (* 1959) sděluje, že vagony byly seřazeny po dvou a spojeny stříškou. Dle vzpomínek jich mohlo být tak 20 či 25. Lidé v kolonii chovali drobné domácí zvířectvo – typicky slepice, a zřejmě i králíky, protože pilně sekali trávu ve škarpě až do Záp.

Budeme rádi za jakoukoli další vzpomínku, fotografii či dokument, který se k dané kolonii vztahuje.

Foto: Jeden z domků kolonie, 70.-80. léta 20. století (OMPv).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.