(Martin HŮRKA, Přijetí pastýře nebo ponocného aneb jak se rekonstruuje jenštejnská minulost, Jenštejnský občasník, prosinec 2019, s. 8)

„Povinnost“ vést pamětní knihy (kroniky) byla obcím uložena roku 1835. V drtivé většině si toho dotčení ani nevšimli a ještě dlouhá desetiletí se nic nezapisovalo. Až přibližně od 70. let 19. století se objevují první vlaštovky. Největší rozmach kronikářství ovšem nastává v době mezi první a druhou světovou válkou. Tak tomu bylo i v případě Jenštejna v podobě útlé kroniky s údaji z let 1922-1942. Pro dobu po druhé světové válce mají neocenitelný význam vzpomínky pana Václava Kovandy publikované jak v obecním občasníku, tak zachycené v podkladových materiálech pro mnohasetstránkovou obecní kroniku, kterou tento dnes již nestor polabských kronikářů vede soustavně od roku 1975. Co si však počít s dobou, která vzniku místního kronikářství předchází? Jelikož máme na mysli především 19. století (nejedná se tedy o žádný středověk), nalézáme poměrně hodně archivních materiálů, které mohou některé jenštejnské děje a události pomoci zrekonstruovat.

Jenštejn hradJá jsem si na ukázku vybral jeden z řady pramenů uložených ve Státním okresním archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení. Jedná se o knihu protokolů ze schůzí vedení obce z let 1861-1886. Tento pramen jsem zvolil jak kvůli tomu, že je dostupný on-line a i vy si ho můžete prohlížet na stránkách https://ebadatelna.soapraha.cz/ v sekci Archiválie, tak také proto, že obecní představenstvo řešilo podstatné záležitosti ze života obce, především ty, které se týkaly obecní pospolitosti jako celku a obecního majetku. Nejstarší dochovaný zápis ze zasedání představenstva Jenštejna zaznamenává schůzi 15. července 1861. Seznamuje nás se záměrem prodat obecní louku ve veřejné dražbě poté, co bude rozdělena na pět dílů. O týden později byli představení obce během společného sezení seznámeni s prohlídkou, která ve vsi proběhla kvůli zjištění požárních rizik. Zde jednotlivé body výsledné zprávy:

„1. Prohlížely se všecka stavení. U čísla 48 nachází se rozpukaný komín, pročež držiteli domu nařízeno bylo v osmi dnech opravit to nechat.

2. V číslech 3tím a 43tím nalezly se nebezpečné stropy, kdež majitelům byla osmidenní lhůta dána k opravám. Při čísle 45 jest u mlátku zeď do veřejný cesty nakloněná, tak že sesutí hrozí, protož držiteli nařízeno bylo v čtrnácti dnech do pořádku uvésti.

3. Svítělny jsou ve všech staveních v dobrém pořádku.

4. Občanům nařízeno bylo, by čeládka v chlévách a ohni nebezpečných místech tabák nekouřila.

5. Hasící nářadí se shledalo být v pořádku.

6. V obci se nacházejí dva rybníky dosti vodou naplněné, když se bezpečně k nim přijecti může.

7. Ponocný svojí hlídku pořádně koná.

8. Všecky občané jejich majetnosti pojištěné mají.

9. Překážky, které by zabraňovaly příchod a přívoz ke stavení, kdyby oheň vypukl, se žádný nenalezly.

10. V obci se nenašly žádné stavby, které by byly proti stavebnímu řádu.“

Při dalších zasedáních se rozhodovalo o přijetí obecního pastýře, polního strážného nebo ponocného. Určovalo se rozdělení služeb nočních hlídek mezi občany (jednotlivé usedlosti), čímž hospodáři v určitých obdobích vypomáhali ponocnému. Řešila se úprava obecní silnice, prodej luční trávy z obecní louhy V Nohavičce, záležitosti obecního domku čp. 16.

Další záznamy si můžete volně prohlédnout na výše uvedených stránkách. 

Martin Hůrka, historik OMPV

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.