(Martin HŮRKA, Příběh pokladu, díl šestý: Historie domu čp. 60, Říčanský kurýr, 2018, prosinec, s. 50)


Seriál, ve kterém se věnujeme objasňování souvislostí nalezeného mincovního depotu, prozatím završíme pohledem do minulosti parcely, na níž k objevu došlo. Sklep s uschovaným pokladem přispívá k poznání historie domu i celých Říčan.


namestiSyn nálezce Martin Škába provádí nyní intenzivní archivní výzkum ve snaze dopátrat se zmínek, které by na stavební vývoj příslušné parcely vrhly více světla. V případě Říčan je možné zjistit po sobě jdoucí majitele domů na náměstí přibližně tři sta let nazpět. Částečný přehled majitelů byl v minulém století již dvakrát publikován tiskem. Zjistili jsme, že současný dům čp. 60 byl postaven kolem poloviny 18. století či nedlouho před tím na dříve prázdném dvoře patřícím k domu s dnešním čp. 59. V době stavby domu jednoznačně na náměstí převládala (na rozdíl od dneška) štítová orientace staveb. Městečko vypadalo spíš jako větší vesnice. Poklad uschovaný ve sklepě je středověkého původu. Kdy přesně byl uschován, se dozvíme až po jeho celkovém zpracování. Předběžně lze říci, že se tak stalo v rozmezí od přelomu 14. a 15. století po počátek husitských válek. Více než poklad nám období před rokem 1700 objasní materiál, kterým byl sklep zasypán před tím, než ho rodina Škábových vyčistila. Zásyp sklepa je tvořen poměrně jednolitou spáleništní planýrkou s množstvím uhlíků a propálených vrstev, místy s množstvím kamenů a hojné cihloviny. Nalezeny byly i drobné kovové předměty, zlomky keramiky a renesanční kachel vyrobený v 16. století. Celkový charakter materiálu naznačuje zasypání sklepa již během 17. století. Jednou z možností je spojit zásyp s událostmi závěrečné fáze třicetileté války (1618–1648), a sice s vypleněním a vypálením Říčan roku 1639 a poté i v letech 1642–1643. Od té doby byly Říčany několik let jen řídce obydlené. V dobové práci o Čechách vydané ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1650 (tzv. Merianova topografie Čech) historik Zeiller na straně 72 píše: „Je též jedno městečko a sídlo, které se nazývá Říčany, jež bylo 23. srpna [správně 4. prosince] 1420 od Žižky dobyto. Ale nedozvěděl jsem se, kde by mělo ležet a komu patřit.“ Obec se tehdy pohybovala na pokraji zániku. Krutě stižena byla snad i parcela dnešního domu čp. 60. V blízkosti sklepa stál patrně dům, který byl zničen. Při následné planýrce mohlo dojít i k zasypání sklepa. O původním domě z doby před třicetiletou válkou a jeho majitelích nic nevíme, tušíme však jeho vazbu na historický sklep.

Martin Hůrka, historik OMPV

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.