(Martin HŮRKA, Příběh pokladu, díl třetí: Renesanční kachel, Říčanský kurýr, 2018, červenec-srpen, s. 64)

Náš seriál vám představuje zpracování mimořádného objevu z říčanského náměstí. Jiří Škába před časem nalezl ve starém sklepení svého domu hrneček s 348 pražskými groši, které pocházejí především z doby vlády Václava IV. Věnujme se novým nálezům učiněným v dotčeném sklepě na jaře 2018, které pomáhají upřesnit historii unikátního sklepení i celého domu.

V souvislosti s nálezem mincovního depotu je v současnosti prováděn průzkum historického sklepení, v němž byly mince nalezeny. Prozatím jsme zjistili, že dobře zachována a nezasypána (respektive před asi 25–30 lety od recentního zásypu vyčištěna) je pouze vstupní chodba, která klesá ze zadní části dvora směrem k náměstí. Vstupní šíje byla vyzděna z lomového kamene místního původu (břidlice). Pro představu: jedná se o obdobný materiál, ze kterého byl vystavěn říčanský hrad. Svrchu je vstupní chodba sklenuta valenou klenbou. Prostor vlastního sklepa je stále zasypán neporušeným historickým zásypem (starým patrně několik staletí).

kachel org. webPočátkem dubna došlo v důsledku působení vody k mírnému vyvalení zmiňovaného historického zásypu. Sesutý materiál byl před jeho vyvezením prozkoumán archeology, přičemž došlo k několika novým objevům. Nalezeno bylo několik keramických zlomků, kovových předmětů, ale také značné množství poměrně velkých kusů nepálené jílovité hlíny (výmazy spojů mezi stěnou a stropem, nepálené cihly zvané vepřovice a další). Především si však Martin Škába, syn majitele domu, ještě před příchodem archeologů všiml na sesuté hromadě kusu keramiky s reliéfem. Po očištění se nám ukázal krásný renesanční kachel.

kachel PavlikKachlová kamna již od středověku vyhřívala světnice lidských obydlí – nejprve na panských sídlech a v měšťanských domech, později i u sedláků ve vesnicích. Kamna byla tvořena desítkami keramických kachlů. Čelní stěnu komorových kachlů zdobily nejčastěji náboženské, heraldické, mytologické, světské nebo ornamentální motivy. V Říčanech a okolí byla nalezena již řada gotických i renesančních kachlů – desítky jich uchovává ve svých fondech místní muzeum.

kachel kamnaNynější nález je velmi pozoruhodný. Na zlomku kachle můžeme identifikovat v architektuře umístěnou polopostavu neznámé „šlechtičny“. Kdyby byl kachel celý, po její levici bychom jisto jistě spatřili „šlechtice“, jejího muže. Hlavy obou by směřovaly mírně k sobě. Můžeme si to dovolit tvrdit, obdobný (ale kompletní) kachel je totiž položkou uloženou pod inventárním číslem A 91 v říčanském muzeu. Byl kdysi nalezen rovněž v Říčanech, bohužel ale nevíme, kde přesně. Po jejich porovnání vysvítá, že se oba kachle tématicky téměř výlučné shodují, ne však již velikostně. Z jedné formy tudíž nevzešly. Kde a kým byly vyrobeny, nevíme. Lze jen předpokládat původ v místním regionu. Velký rozdíl mezi kachly je v jejich povrchové úpravě. Povrch muzejního kusu narozdíl od nyní nalezeného pokrývá zelená glazura. Kresebná reprodukce tohoto muzejního kachle dokonce v roce 2007 vyšla na známce České pošty včetně schematického náčrtu kachlových kamen (známka katalogové číslo 0522 s názvem: „Renesanční kamna, Říčany u Prahy“). Více či méně podobné analogie známe i z Prahy a odjinud. Nejen podle nich můžeme datovat nynější nález do 16. století.

 

Pokračování příště.

Martin Hůrka, historik OMPV

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.