(Martin HŮRKA, Přeukrutná Jezabel Anna z Mochova, Mochovský zpravodaj, 2023, roč. 17, č. 3, s. 56-58)

Dnes se krátce pověnujeme Anně  z Mochova, druhé manželce  Jana ze (Sezimova) Ústí. O této urozené dámě patrně velká část dnešních Mochováků již někdy slyšela. Ve středověku, kdy žila, ji však v Mochově možná ani znát nemuseli. Její přídomek „z Mochova“ totiž neodkazuje na místo bydliště, ale na rodový původ. Předpokládá se, že pocházela snad (!) z rodu Nymburských.

Rod Nymburských je rodem, který ve 13. století žil v Nymburku a okolí, jak ostatně napovídá původní přídomek. Následně snad ještě před koncem 13. věku se někteří jeho členové přesunuli do Prahy. Stali se z nich pražští (staroměstští) měšťané. Vazby na Nymbursko a Kolínsko si ovšem uchovali ještě přinejmenším po dalších 100 let (v přilehlých vesnicích u Nymburka a Kolína jim zůstala jistá práva a majetky, minimálně i jeden mlýn). Jednalo se totiž původně o rod mlynářský. Mlýn vlastnili také v Praze. Mochov, který do svého majetku získali kolem poloviny 14. století, se jim mohl náramně hodit – leží totiž na půli cesty mezi Prahou a Nymburskem. O rodu Nymburských však až jindy, nyní se vraťme k Anně z Mochova.

Byť Annu možná obyvatelé středověkého Mochova mnoho neznali, protivníkům a odpůrcům Mistra Jana Husa byla známa dobře. Až na tolik, že o ní složili velice neuctivou (či spíše nenávistnou) latinsky psanou píseň s názvem: „Mochovská“. V ní je vůči její osobě (i na poměry doby) drsně útočeno. Nazývají ji „přeukrutnou Jezabel“ či „krutou Lamií“, která se (slušně a ve zkratce řečeno) velice nepěkně zachovala ke svým synům, tím že je předhodila démonům (tj. podávala jim husitskou nauku). Katolíci ji opravdu v lásce neměli.

V průběhu roku 1414 její muž Jan zemřel a ona jako vdova obdržela alespoň část majetkových práv k hradu Hradiště (pozdější město Tábor), celé zboží v Kamenici nad Lipou a nadpoloviční většinu práv k městu Sezimově Ústí. O majetky se dělila s dětmi z prvního manželství svého zemřelého manžela. Její vlastní synové, které s Janem měla, Prokop a Jan byli patrně ještě mladí a nějaký čas zabralo jejich „zplnoletnění“. Otcovské statky v Kamenici nad Lipou převzali až roku 1415.

Anna z Mochova  sídlila v příjemném městské prostředí Sezimova Ústí. Toto město bývalo v době předhusitské největší obcí v celém širém kraji. Počet jeho obyvatel je odhadován něco kolem tisícovky osob (pro srovnání Soběslav mohla mít cca 600-700 obyvatel, Miličín, Bechyně nebo Mladá Vožice asi 400 obyvatel, další tamní městečka byla ještě menší). Město Tábor tehdy ještě neexistovalo (založili jen sami husité roku 1420 při současném opuštění a celkovém úmyslném vypálení Sezimova Ústí).

Co víme o vztahu Anny z Mochova k husitství, potažmo k Mistru Janu Husovi samému? V létě 1413 získal Jan Hus azyl na Kozím hrádku (v listopadu 1412 byl nucen opustit Prahu a po nějakou dobu se skrývat, neb nad ním vězela zostřená klatba). Na jaře 1414 po krátké návštěvě Prahy se na Kozí hrádek již nevrátil, nýbrž se na pozvání (snad) Anny z Mochova či (snad) jejího muže (snad) v dubnu téhož roku objevuje v nedalekém, jen asi 3 km vzdáleném Sezimově Ústí, kde jej Anna z Mochova hostí do doby kolem poloviny července 1414, kdy na pozvání Jindřicha Lefla z Lažan přesídlil na jeho hrad Krakovec (u Rakovníka).  Tam se již chystal na cestu do Kostnice. Není zcela zřejmé, zda Jan ze (Sezimova) Ústí v době Husova tamějšího pobytu ještě žil či nikoli, a kdo jej tedy skutečně do Ústí pozval. V dané době také na Ústecku propukala morová epidemie. Není vyloučeno, že mor mohl stát jak za smrtí Jana ze (Sezimova) Ústí, tak za přesídlením Husa z tohoto kraje na hrad Krakovec.

Mochov Tabor I mapovani

Jak na Kozím hrádku, tak při pobytu u Anny z Mochova v Sezimově Ústí se Hus intenzivně věnoval literární činnosti. V Ústí 26. června 1414 dokončil spisek „O hřieše“. Se svým mužem Janem z Ústí měla Anna z Mochova tři doložené děti (syna Prokopa a Jana mladšího a dceru Bonuši). Z jejího života je známo ještě několik málo údajů, ale sami vidíte, že na (dle zlých jazyků údajně až milenecký) vztah Husa a Anny to nevypadá. Horlivou zastánkyní Husova učení ovšem byla, možná jej potkala nebo navštívila jeho kázání již někdy dříve v Praze (Betlémské kapli) a velmi pravděpodobně i na Kozím hrádku či v jeho okolí. Navzdory lidovým pověstem však Mistr Jan Hus v Mochově opravdu nekázal.

Foto: Mapa I. vojenského mapování z 2. poloviny 18. století s tehdy zjevně ještě patrnými ruinami Starého Tábora, tj. středověkého i dnešního Sezimova Ústí (ASA/MAV, 1st Military Survey, Section No. 224 (1764-1768, rektif. 1780-1783); LG UJEP (www.geolab.cz); MZP ČR (www.env.cz); přístupné online: http://oldmaps.geolab.cz/ (cit. 10. 1. 2023).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.