(Martin HŮRKA, Červený kohout dříve často kokrhal i v Nehvizdech, Nehvizdský kurýr, 2018, roč. 13, č. 7, s. 9)

Před staletími bývaly obce náchylné k rozsáhlým požárům postihujícím většinou několik usedlostí naráz.  Vzhledem k velkému podílu hořlavých materiálů užívaných v konstrukcích venkovských i městských obydlí se oheň snadno šířil. Živilo ho též dřevěné vybavení domu, na špýcharu uložené zrní, sláma a nevymlácené obilí ve stodole nebo seno na půdě. Nebylo obce, která by se těmto obávaným katastrofám vyhnula. Červený kohout několikrát kokrhal i v Nehvizdech.

Nejstarší ucelenější doklad pochází z roku 1570, kdy obec náležela k přerovskému komornímu panství. Tehdejší požár vznikl na usedlosti Jana Zity, jemuž paradoxně shořela jen řezárna a kůlna s uschovaným vozem. U jeho sousedů byla situace horší. „Martinovi Krámcovi všeckno stavení shořalo krom světnice, [také] komora a stodola, v kterýž již vobilí k vymlácení ani potřeby nebylo. Brychtovi pak všeckno stavení shořelo krom světnice, kteráž prohořala [a] ještě něco užíti může a stodoly, v kterýž dosti málo vobilí k vymlácení zůstalo. Markovi Halašovi, tomu tolik stodola s vobilím, se vším, co ho měl, shořela.

Nehvizdy cerveny kohoutObnova domů bývala obvykle poměrně rychlá. Na silně odlesněném přerovském panství ležícím v rovinaté zemědělské krajině se však opakovaně setkáváme s nedostatkem stavebního dříví. Při velkém požáru Mochova, který po sobě roku 1594 zanechal osm do gruntu spálených usedlostí, se vhodné dřevo nepodařilo nalézt ani na sousedním brandýském panství (lesy za Labem byly chráněným loveckým hvozdem Rudolfa II.). Mochovští v tomto případě dřevo získali snad až na Černokostelecku. V souvislosti nehvizdského požáru přerovský purkrabí sděluje: „…na panství přerovským vpravdě žádného dříví k stavení nejni krom v luzích, ke kterémuž se pro veliké vody nemůže…“ a jedním dechem odkazuje na dvě sousední panství patřící rovněž královské komoře (Brandýs a Poděbrady): „…neb tu dříví borového i jiného na těch panstvích dosti jest, aby sobě nebohý, chudý lidi zase vystavěti mohli…“. Obdobné potíže se objevily i při dalším zaznamenaném požáru Nehvizd roku 1604, kdy se o dříví vyjednávalo se správou a forštmistrem (nadlesním) poděbradského panství.

Martin Hůrka, historik OMPV

Foto: Jeden z nejstarších dochovaných náhrobků z nehvizdského hřbitova (dnes na stěně kostela) pochází ze stejné doby jako nejstarší doklady o požárech v Nehvizdech (archiv OMPV).

Prameny a literatura:

  • Národní archiv, Stará manipulace, i. č. 2478, karton č. 1559, sign. N 69/5, Spis k požárům Nehvizd (1570-1605).
  • Národní archiv, Stará manipulace, i. č. 1697, karton č. 1223, sign. K 118/19, Spis k požárům v Mochově, Bříství a Nehvizdech (1594-1605).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.