(Martin HŮRKA, Požár Mochova roku 1594, Mochovský zpravodaj, 2017, roč. 11, č. 1, s. 37-38)

V dobách minulých se požáry velice snadno stávaly celoobecní katastrofou. Vzhledem k velkému podílu hořlavých materiálů užívaných v konstrukcích venkovských, ale i městských obydlí se oheň rychle šířil. O jednom takovém ničivém ohni, který postihl Mochov počátkem roku 1594, se v Národním archivu ve fondu Stará manipulace dochovaly podrobné zprávy.

Požár po sobě zanechal osm do gruntu spálených usedlostí. Všechny jejich majitele známe jmény: vdova Dorota Fišmajstrová, Jan Jech, Václav Svědil, Mach Vyhlíd, Jan Kocmanda, Jan Makal, Jan Zima a Jakub Polák. Oheň vyšel právě ze stodoly posledně jmenovaného a dle vyšetřování ho patrně úmyslně založil neznámý žhář. Všem postiženým tím způsobil vážný problém, o to horší, že se událost odehrála v zimním období. A že tehdy bývaly pořádné zimy! Osm výše jmenovaných pohořelých obyvatel se urychleně od správy přerovského komorního panství, ke kterému tehdy Mochov náležel, pokoušelo získat dřevo na výstavbu nových usedlostí. Přerovský hejtman Michael Albrecht z Šentálu místním pomáhal, jak mohl. Sám vhodné stavební dříví k dispozici neměl, a když se mu ho nepovedlo sehnat ani u forštmistra sousedního komorního brandýského panství, obrátil se ke svým nadřízeným v Praze s žádostí o povolení k výplatě půjčky z komorního důchodu po 10 kopách českých grošů. Půjčka měla posloužit na nákup potřebného dřeva na Černých lesích (tj. na Černokostelecku) a spolu s určitými úlevami pomoci rychle obnovit poničená hospodářství. Potíže s obstaráním vhodného dříví mohou mimoděk naznačovat neutěšený stav lesů polabských komorních panství.

Criginger

Ze šacuňku (ocenění) jednotlivých gruntů patřících přerovskému panství z doby kolem roku 1567 víme, že se tehdy v Mochově nalézalo celkem 25 gruntů. Situace o necelých 30 let později, tj. v době požáru, byla obdobná.

V pojednávané době se nejednalo o jediný úmyslně založený požár nebo pokus o něj. Hejtman ve zmiňovaném listu královské komoře jedním dechem odkazuje na čerstvou, jen pár dní starou událost z Vyšehořovic, kde se v noci na sv. Matěje (24. února) někdo pokusil zapálit vrata Mikuláše Pařízka. Hejtman dodává, že všem lidem poručil, „aby se pilně ponocovali, háky, hřebříky, konve a všelijaké jiné potřeby k vohni na hotově měli.“ Možnosti protipožární ochrany na konci 16. století byly sice omezené, přesto i tehdy lidé s ohněm počítali a snažili se mu s důmyslem čelit.

Na závěr dodejme, že roku 1595 řádil oheň v Bříství a roku 1605 v Nehvizdech. Tyto požáry v obou případech zasáhly vícero usedlostí, bližší informace k nim však nemáme.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Národní archiv, Stará manipulace, i. č. 1697, karton č. 1223, sign. K 118/19, Spis k požárům v Mochově, Bříství a Nehvizdech (1594-1605).
  • Národní archiv, Stará manipulace, i. č. 276, karton č. 194, sign. B 94/29, Šacuňk panství Přerov (1567 či před).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.