(Martin HŮRKA – Jaroslav ŠPAČEK, Podzemní chodba nebo štola?, Pohled do minulosti Vyšehořovic. Sborníček vydaný při příležitosti 6. ročníku historických slavností na vyšehořovické tvrzi, Vyšehořovice 2013, s. 17)

V únoru 2011, během hloubení výkopu pro kanalizaci, byla rypadlem bagru narušena v hloubce 220 cm pod povrchem příjezdové cesty v lokalitě zvané Na Kopečku lidskou rukou vytvořená podzemní chodba (?) směřující přibližně k areálu bývalého poplužního dvora, tedy potažmo směrem ke tvrzi. Nález vzbudil mezi občany značnou pozornost a brzy se vyskytly různé domněnky o objevu tajné únikové chodby z tvrze.

Pod vedením druhého z autorů tohoto příspěvku pracovníci z Městského muzea v Čelákovicích, které již řadu let ve Vyšehořovicích zajišťuje záchranný archeologický výzkum, provedli ohledání místa nálezu, štolu prozkoumali a situaci zdokumentovali zaměřením a fotograficky. Štola s plochým stropem tvořeným špatně soudržnou, rezavě hnědou pískovcovou vrstvou o mocnosti kolem 30 cm a mírně konickými stěnami, procházejícími vrstvami šedého jílu a šedočerného lupku, probíhala přibližně ve směru sever – jih. Od hrany výkopu pokračovala severním směrem pod pozemek domu čp. 8 téměř 8 m, odkud se stáčela k západu. Zde se po dalších cca 3 m zužovala a končila v rostlém terénu stejného složení, což znamená, že zde nebyl zjištěn žádný zával, za kterým by chodba pokračovala, tudíž se o únikovou chodbu z tvrze nejedná. Jižním směrem od výkopu bylo zjištěno, že po 5 m je chodba štoly úplně zavalena. Do štoly se muselo vstupovat od jihu, dnes v místě s neznatelně zasypaným vchodem, umístěným západně od pozemku domu čp. 53 ve svahu nad silnici svažující se k Župavě.

stola

Při studiu archivních pramenů se vynořily dvě zmínky, které nám naznačují minimální stáří štoly a zároveň sdělují, že nynější narušení nebylo narušením prvním. Ještě než přistoupíme k osvětlení starších písemných zmínek, uveďme si paměti místních rodáků, kteří v dětství slýchávali své rodiče a známé vypravovat o chodbě, která je zasypána vedle kamenných schodů na Kopeček, a která údajně měla vést až k Vojáčkovu statku v Kozovazech.[1] Ve 30. letech 20. století se v jedné z místních kronik píše: „…v místech, kde jsou schody vedoucí k Havlíčkovům, při stavění nové hospody přišlo prý se na podzemní chodbu vedoucí ke Kozovazům, která dle pověsti měla spojení s hradem, což ukazovalo by na tu skutečnost, jelikož směr této chodby jest do úhlu lomen, že tato chodba bezpochyby vedla podle hradeb a teprve z rohu těchto zaměřovala ke Kozovazům.“[2] Je možné, že pisatel J. Jiroušek, dosud nepříliš obeznámený s vyšehořovickým prostředím (jak se v úvodu svého textu sám vyjadřuje), ve skutečnosti narážel ne na dobu stavby nového hostince, ale na jeho opravu. Pro toto svědčí druhý záznam z let 1913-1914. V tomto místní farář stručně sděluje: „Při opravě hostince Bašusova (as 2-3 kroky od západní části) odkryta podzemní chodba vedoucí z tvrze.“[3]

Stáří štoly je v současné době těžké určit, lze jen předpokládat, že musela vzniknout nejpozději někdy kolem poloviny 19. století, ale zároveň nevylučujeme, že může mít původ starší. K jakému účelu sloužila, prozatím nevíme, jsou však patrné určité podobnosti se štolou v bývalé jílovně v lese za fotbalovým hřištěm (např. pískovcový strop, jílové stěny). Štola v jílovně je však mnohem prostornější, částečně vyztužená masivními výdřevami a též pozdějšího data (až z doby průmyslové těžby v 1. polovině 20. století).

Martin Hůrka, historik OMPV

Jaroslav Špaček, historik a archeolog Městského muzea v Čelákovicích

Foto: pohled z vnitřku štoly směrem k místu narušení výkopem pro kanalizaci, 2011 (autor: Jaroslav Špaček)


[1] Vypravování Zdeny Mlezivové, roz. Bucmanové (nar. 1922) a Anny Hůrkové, roz. Hlinákové (nar. 1927) z roku 2011.
[2] Pamětní kniha Vlast. dobr. obce Baráčníků Vyšehořovice (1934-1979), s. 23. Městské muzeum v Čelákovicích, inv. č. 89362.
[3] Liber memorabilium parochiae Wischerowicensis (1762-1940), s. 166. SOkA Praha-východ, Farní úřad Vyšehořovice, inv. č. 1.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.