(Martin HŮRKA, Palladium země české, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, prosinec 2020, s. 18)

Kovový reliéf Panny Marie s Ježíškem zvaný Palladium země české bývá svou cenností a významem pro český stát srovnáván s korunovačními klenoty. Legendárně je jeho původ spojován se sv. Metodějem, sv. Ludmilou a sv. Václavem. Současná podoba byla vytvořena kolem poloviny 15. století, kdy byl reliéf po husitských válkách velmi poničený. Ve Staré Boleslavi je prokazatelně doložen dobovými svědectvími až od konce 16. století, tedy v době, kdy se současně začíná rozvíjet tradice staroboleslavských mariánských poutí, poměrně záhy s hojnou účastí věřících. Význam Palladia rapidně roste, o čemž svědčí i úsilí a peněžní prostředky, které byly během třicetileté války (1618-1648) vynakládány na jeho ochranu i vykoupení po odcizení cizími vojsky.

Během třicetileté války se Palladium z Boleslavi třikrát „stěhovalo“:

I)     
Nejprve ho uloupili Sasové (1632). Jeho návrat se povedl uskutečnit až po zaplacení astronomického výkupného. Do Staré Boleslavi bylo slavnostně uvedeno v průvodu za účasti císaře Ferdinanda III., pražského arcibiskupa a dalších význačných osob (1638).
II)    
Před přibližující se švédskou armádou (1639) ho nechal staroboleslavský děkan Bílek prozíravě uschovat v Praze (následně převezeno do Vídně). Na své místo byl reliéf navrácen opět za účasti davů poutníků a význačných osob ve velkolepém průvodu z Prahy do Staré Boleslavi (1646).
III)    
Na samém konci války bylo Palladium opět odvezeno do Prahy (1648) a uschováno v chrámu sv. Víta. Švédové však Prahu tentokrát dobyli a jako kořist si odnesli nejen Palladium, ale také např. tzv. Ďáblovu bibli či stovky obrazů a soch z Rudolfínských sbírek. Díky diplomacii se podařilo o dva roky později Palladium získat zpět (1650).

 Boleslav Palladium

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.