(Martin HŮRKA, Osobnosti Vyšehořovicka: Josef Sulík (Pavel Sula), Vyšehořovicko, 2011, roč. 2, č. 1, s. 8-11)

Na vyšehořovické obecné škole působila v minulosti řada výtečných učitelů i osobností regionálního kulturního života. Jedním z nich byl Josef Sulík – učitel vyučující zde pod řídícím Josefem Hukou kozovazské a vyšehořovické děti. Sulíkova místní oficiální působnost se datuje léty 1907-1919 (s několika přestávkami způsobenými studiem, pobytem ve francouzském Grenoblu a okolnostmi první světové války; fakticky tu tedy učil jen v letech 1907-1912). Mimo učitelského povolání se dětem věnoval i ve své spisovatelské a básnické činnosti. Napsal celou řadu pro děti určených výchovných, didaktických či jen oddychových děl. Pokud by někoho jeho literární tvorba zajímala, třeba se pídit po jménu Pavel Sula. Pod tímto pseudonymem totiž tvořil.

SulaNarodil se 3. března 1882 ve Svojšicích, vesnici ležící nedaleko Heřmanova Městce. Jeho dětství je však spojeno především s Čáslaví a jejím okolím. Otce nepoznal. Matka Anna pocházela z chudých poměrů. Časem se provdala za krejčího Málka. Záhy však ovdověla, takže malý Josef žil i nadále pouze s ní a babičkou Terezií Sulíkovou (vdova po čáslavském šenkýři), která Josefa seznamovala se světem pohádek. Matka Anna dbala na Josefovo vzdělání a podporovala ho v četbě. Jeho spolužáci a kamarádi z čáslavské školy byli mj. Rudolf Těsnohlídek /vl. jménem Arnošt Bellis/ (znám bajkou O lišce Bystroušce) a Jiří Mahen /vl. jménem Antonín Vančura/ (v meziválečném období významný organizátor kulturního života v Brně). Během dospívání se s matkou přestěhoval do Kutné Hory, kde na místním učitelském ústavu studoval v letech 1897-1901. Po ukončení studia působil na několika venkovských školách na Kutnohorsku a Čáslavsku. Později vzpomínal na těžký začátek své učitelské dráhy, když ještě jako nezkušený čekatel vyučoval coby záskok za jistého kantora. Žáci na hodině zlobili do té míry, až je musel z vedlejší třídy přijít zkrotit Sulíkův kolega. Jak to u učitelů bývalo, věnoval se též zdatně hudbě. Po několika dalších štacích se dostává do staré vyšehořovické školy stojící vedle panského dvora. Zde přebývá v nízké světničce s malým oknem na dvorek, v níž je vlhko a šero. Osvětou však spolu s dalšími přesvědčuje rodiče a místní obyvatele pro stavbu školy nové, která byla dokončena, slavnostně vysvěcena a otevřena roku 1913.

Během svého zdejšího pobytu pěstoval kontatky s dalším významným učitelem – Josefem Kožíškem, který dlouhá léta působil v nedalekých Zápech (autor vysoce ceněného slabikáře Poupata). Ve vyšehořovické škole rozvíjel moderní metody výuky aktivitami, při kterých „učitel i děti se učí vzájemně“. Dbal na názory a postřehy samotných žáků, o kterých se v hodinách poté diskutovalo (zejména pokud šlo o četbu a sloh). Své žáky zapojoval do pozorování přírody. Organizoval jim výlety do okolí. Tak snad již nedlouho po svém příchodu byl  v červnu 1907 přítomen výletu II. třídy na Lipany, 25. června 1908 vzal žáky na exkurzi do továrny p. Součka v Mochově, kde se seznámili s výrobou dětské moučky, konservováním zeleniny i výrobou likérů. O rok později 22. června 1909 děti navštívily starobylé památky Kutné Hory a kostnici v Sedlci. Takového velké výlety bývaly v tehdejší době na vesnické škole řídké. Děti nejprve musely být dovezeny na žebřiňácích do Poříčan, odkud již dále pokračovaly vlakem, což pro ně musel být jistě velký zážitek. Cestou zpět navštívily ještě Kolín. Náklad na cestu uhradil vyšehořovický farář Josef Kůrka a taktéž majitel toušeňských lázní pan Králík přispěl 10 korunami. J. Sulík dále konal přednášky v obci i jejím okolí (ve Vykáni „O Slovensku“ či v Mochově „O předchůdcích Husových“,…). Na vyzvání Josefa Úlehly a básníka Josefa Svatopluka Machara pak roku 1913 odchází na Komenského školu do Vídně. Po vypuknutí války byl v druhém roce bojů odveden do rakousko-uherské armády. V roce 1919 sice dostal místo v Úvalech, ale bezprostředně poté odešel vyučovat na Slovensko do obce Hlohovec, která byla jeho posledním vysloveně venkovským působištěm. Později učil a nakonec i řediteloval na různých pražských školách. Mezi jeho přátele lze počítat např. Eduarda Štorcha či Josefa Věromíra Plevu. S učitelem Vojtou Benešem, bratrem budoucího československého prezidenta Dr. E. Beneše, napsal ještě před 1. světovou válkou Českou čítanku určenou pro české školy v Americe.

Počátkem druhé světové války se přestěhoval na Zbraslav, kde se brzy zapojil do organizace kulturních podniků.

Jeho dílo se vyznačuje snahou vystihnout dětský pohled na svět se všemi detaily a popsáním smyslového vnímání situací z pohledu dítěte.

Zemřel v požehnaném věku 27. července 1975.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Archiv obce Vyšehořovice, Pamětní kniha obce Vyšehořovic (1871-1951), zejm. s. 56-62, 76-77 a 87.
  • Státní okresní archiv Praha-východ, fond Obecná škola Vyšehořovice, Školní kronika pro školu ve Vyšehořovicích (1878-1823), zejm. s. 72, 76 a 79.
  • KADLEČEK, F.: Pavel Sula (125 let). Zbraslavské noviny, 2007, č. 3, s. 8.
  • MAREK, M.: O literárních osobnostech kraje (projev přednesený 16. června 1998 při vernisáži výstavy 100. výročí Městské knihovny v Čáslavi).
  • PRAŽÁK, F.: Spisovatelé učitelé, Praha 1946, s. 175-184 (včetně zde publikované fotografie).
  • PRCHAL, J.: Sulova cesta k dětem. In: Zlatě doma (sborník k narozeninám zasloužilého učitele spisovatele Pavla Suly), Praha 1972, s. 9-13.
  • VLASÁK, F.: Vojta Beneš u nás. Naše Polabí, 1928, roč. 6, č. 1, s. 5.
  • Z Vyšerovic. Naše Hlasy, 1909, roč. 29, č. 27 z 3. července.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.