(Martin HŮRKA, Největší mlýn v Čechách, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, květen 2021, s. 26)

Mlýn na řece Labi ležící přímo pod brandýským zámkem byl před třicetiletou válkou největším mlýnem v celých Čechách. Co o jeho tehdy již bývalé slávě hovoří urbář z roku 1651, tedy z doby tří let po konci oné nejstrašnější války, která prošla naším Polabím.

Blízko a hned u pivovaru jest mlejn na Labi o dvouch mlejnicích, v němž se mlynáři s čeledí náchlební chovávali. Bylo v něm kol moučných 10 a stup 16. Při témž jeze byla udělaná mlejnice slove Povodnice pro veliké vody, v ní čtyry kole moučná, dví strojní...

Nyní týž mlejn v jednom štoku vystavěný, při něm po jedné straně kol moučných 5 a od týchž kol táhne [h]řídel stoupy ležatý 3. Po druhé straně bývalo, a kdyby se spravily, může býti, také kol moučných 5...

V témž mlejně mlely se sladé [tj. slady] měšťanův brandejských, a dávají do důchodův na Brandýs od každého sladu pšeničného 6 grošů a od ječného 10 grošů...

Při témž mlejně bývaly krmnice pro vepře, však pro smrad, kterýž do pokojův J[eho] M[ilosti] C[ísařské] zarážel, byly svedený a v dvoru brandejském udělaný...

K témuž mlejnu z druhé strany jezu byla pila k řezání prken, jakž o té napřed dotčeno v nově vystavěná, kteréžto se dostatek prken k potřebě zámku i lidem... řezávalo... Nyní toliko místo prázdné zůstává, však zase stavěti se bude.

Při témž mlejně bývali tři slupi: jedna pod koly moučnými, druhá na povodníku a třetí na obzvláštním žlabu při pile. Potom bývala toliko jedna, neb jiný, to jest na povodníku a u pily, voda pobrala. Nyní zase jsou v jezu podle vrat z té strany ke mlejnu dvě nové.

Býval také při též pile obzvláštní žlab, kdež se vrše na lososy kladávaly. Ty všecky ryby, co se jichkoliv na týchž slupích i jinak od rybářův zlapalo, obzvláště lososy, přináleží pro kuchyni J[eho] M[ilosti] C[ísařské], když dvorem svým v městech pražských býti ráčí, aneb k zpeněžení. Peníze pak do důchodův odvedený býti [mají].

Při mlýně, jak jsme si již řekli v minulém díle, byla též brusírna drahých kamenů užívaných ve šperkařství.

Chybí jen dodat, že jedno z mlýnských kol dodávalo energii také vodárenskému zařízení, které již v polovině 16. století zdvihalo labskou vodu pro potřeby zámku, zámecké zahrady a záhy i města.

Brandys mlyn

Labskou vodu využíval i s mlýnem bezprostředně sousedící panský pivovar. Staré soupisy a urbáře nám tedy ukazují, že na poměrně malém říčním úseku Labe pod brandýským zámkem bylo velmi živo. Všechen pochyb a ruch byl dobře pozorovatelný nejen z brandýského zámku, ale také z dřevěného mostu, který zde jako součást mostní soustavy pomáhal lidem k překročení řeky (z celé soustavy se dosud dochoval renezanční dvouobloukový kamenný most u mlýna). Jen na okraj, dnes uvažované přemostění řeky pro pěší a cyklisty má kopírovat právě trasu bývalého dřevěného mostu, který fungoval až do druhé poloviny 19. století.

Foto: Vyobrazení zámku a mlýna, 19. století (OMPv, Výtvarná sbírka).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.