(Martin HŮRKA, Nejstarší renezanční kostel v Čechách, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, červenec-srpen 2020, s. 12)

Kostel Obrácení sv. Pavla je sice nejmladším ze tří historických brandýských chrámů (vznikl až v letech 1541-1542), v našich „Unikátech“ ho ovšem nemůžeme opomenout. Díky shodě okolností máme totiž co do činění s nejstarším renezančním kostelem v Čechách. Jak hlásá nápis nad oltářem, postavil ho mistr Mates, neboli Matteo Borgorelli, architekt italského původu, který se v Brandýse usadil natrvalo. Mistr Mates tvořil nejen ve službách Krajířů z Krajku, ale následně i Habsburků. Na brandýském náměstí si postavil svůj dům. Rukopis své práce zde zanechal i na zámku nebo v podobě zátopového mostu do Staré Boleslavi (o kterém již psáno v prvním díle „Unikátů“). Měl na to dost času – v Brandýse prožil více než 30 let až do své smrti roku 1572.

Matteo Borgorelli chrám postavil pro Jednotu Bratrskou. Když Ferdinand I. Habsburský roku 1547 brandýské panství Krajířům z Krajku v rámci nepovedeného stavovského povstání zkonfiskoval, kostel přešel do správy utrakvistů (kališníků), později v době pobělohorské se stal katolickým. Stavba obsahovala nejen renezanční prvky dnes patrné především v mohutné mase širokého členěného průčelního štítu, přítomny zůstávaly též reminiscence na gotický sloh, který si v domácí architektuře ještě dlouho držel své místo. Gotického tvarosloví jsou např. hrotitá okna po stranách průčelí. I tomuto chrámu, podobně jako většině kostelů v našem kraji, vtisklo „finální“ podobu baroko.

Není to jediný českobratrský chrám od Mattea Borgorelliho. Ještě mohutnější vystavěl v Mladé Boleslavi (1544-1554) na dnešním Českobratrském náměstí. Pokud budeme chtít pátrat po dalších renezančních českobratrských chrámech, u kterých lze spatřit určité architektonické podobnosti, pak lze doporučit kostel sv. Františka Serafinského v Lipníku nad Bečvou (1590-1593).Brandys kostel sv. Pavla

Při stavbě kostela byl nad hlavní oltář umístěn tento latinský nápis:

 

„ANNO DOMINI : 1.5.4.1

HOC OPVS INCEPTVM EST ME:

SE MAIIO PER MAGISTRVM MA:

THES ITALVM EX MEYLAN SERVITO:

RE GENEROSI D. DOMINI ARNESTIE

KRAYK ET IN RECENTIORI BOLESLA:

VIO EXACTVQVE EST ANNO 1.5.4.2

MENSE IVNIO“

 

[tj. „Léta Páně 1541 toto dílo započato jest v měsíci květnu Mistrem Matesem, Italem z Milána, šlechetným služebníkem pana Arnošta Krajíře [z Krajku] a na Mladé Boleslavi. Dokonáno jest roku 1542 v měsíci červnu.]

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.