(Martin HŮRKA, Nejstarší čelákovická městská kniha, Zpravodaj města Čelákovic, únor 2016, s. 9)

Nejstarší čelákovická městská kniha se záznamy od doby po polovině 14. století je svého druhu opravdovým unikátem. Z obdobných městeček a měst v okolí (a nejen z okolí) jsou městské knihy a další archiválie dochovány až z dob mnohem pozdějších – u Brandýsa nebo Lysé nad Labem až z průběhu 16. století, u Říčan, Benátek nad Jizerou nebo Úval dokonce až od 17. století či ještě později, dokonce i u takového sídla jakým byl Český Brod (nejprve biskupské, záhy královské město chráněné hradbami a s počtem obyvatel nesrovnatelným s městečkem Čelákovice) máme dochovány městské knihy až od první poloviny 15. století.

Neznamená to, že by v ostatních městech a městečkách ve středověku městské knihy nemívali. Ovšemže potřebovali zapsat úmluvy, platy, nadace, závěti a další pro tehdejší lidi podstatné záležitosti, byť tehdy zcela běžná ústní smlouva pro platnost pořízení plně postačovala (a také byla často užívána). Velkou překážkou přečkání tolika staletí se však staly požáry, nevhodné podmínky uložení nebo válečné události. A to přitom na archiválie z hlubokého středověku čekaly takové válečné katastrofy jako husitské války (1420-1434) a válka třicetiletá (1618-1648), které v našem regionu lidé pocítili obzvláště tíživě (o to více je třeba ocenit úsilí starých Čelakováků).

V případě nejstarší čelákovické městské knihy (1366 – 1547) se jedná o knihu soudní, a to ve smyslu „soudnictví nesporného“. Záznamy do ní tedy bývaly vkládány na přání zúčastněných stran ve snaze pojistit si majetek a vztahy do budoucna, tudíž se v ní nenacházejí všechny případy projednávané místním městským soudem. Kniha obsahuje zejména zápisy činěné při převodech nemovitostí, finanční i jiné závazky nebo také závěti středověkých obyvatel Čelákovic, případně lidí z blízkého okolí.

Celakovice kniha 1366

Nejzajímavější se jeví nahlédnout do životů našich předků v nejstarším období, tedy v době, kdy v Čechách vládl Karel IV. a posléze jeho syn Václav IV. Z tohoto období v knize nalezneme přibližně 80 záznamů (úvod knihy je poškozen). S vypuknutím husitských válek roku 1420 se nám náhle naši předci odmlčují. Zápisy se tehdy podařilo obnovit až po více než dvaceti letech s návratem řádu a práva do Polabí.

V předhusitské době můžeme číst údaje k nejstarším známým místním mlynářům (např. k mlynáři Pavlíkovi a jeho manželce Lídě v 80. letech 14. století) a čelákovickému mlýnu obecně nebo sledovat způsoby, jakými měšťané v závětích zajišťovali své majetky pro případ úmrtí. V roce 1374 tak jistý Pavel barvíř (tj. řemeslník, který se živil barvením tkanin, kůže či jiných materiálů) odkázal své manželce Dušce jen třetinu majetku, dvě třetiny měly připadnout jakémusi Matyášovi (avšak kdyby Pavel s manželkou v budoucnu měl mít nějaké děti, pak by se Matyáš měl svého podílu vzdát v jejich prospěch a ve prospěch Dušky). V knize se objevují četná jména osob činných v městské správě (rychtářů, konšelů) nebo zástupců tehdejších majitelů Čelákovic. Nejvýraznějšími majiteli městečka byl ve sledované době rod Rokycanských z Okoře. V celé řadě zápisů je shledáváme v aktivní roli jedné ze zúčastněných stran, zejména při nakládání s majetkem jako v případě prodeje lesa Čelákov roku 1381. Kniha by mohla zajímat i přespolní – objevují se např. nehvizdský krčmář Mareš (rok 1380), Velík ze Mstětic (1382) nebo Mařík z Jiren (1384) a další lidé z okolních vesnic.

Martin Hůrka, historik OMPV

Foto: Členové muzejního kroužku na nádvoří čelákovického muzea 18. 9. 1966 s nejstarší čelákovickou městskou knihou v ruce (Archiv Městského muzea v Čelákovicích, inv. č. H 110761).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.