(Martin HŮRKA, Nejkrutější zima, Městské listy Brandýsa n. L.-St. Boleslavi, únor 2021, s. 18)

Když nám u nás v Polabí není poslední roky přáno užít si pořádnou zimu s chumelenicemi, zamrzlým Labem a uhelnými prázdninami, poohlédněme se do minulosti. Ne vždy to však byla až taková legrace. Na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu jsou volně ke stažení historické údaje z měření v pražském Klementinu (viz https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/praha-klementinum). Najdeme zde údaje o naměřené teplotě (od roku 1775) a dešťových srážkách (od roku 1804). Můžeme si vyhledat údaje k libovolnému dni, třeba z doby jednoho z nejprudších ochlazení během ani ne 24 hodin: 31. prosince 1978 se teploměr v Klementinu vyšplhal na +12 ˚C, aby na Nový rok 1. ledna 1979 poklesl na  -17,3 ˚C, což činí rozdíl bezmála 30 ˚C.

My se však ponoříme ještě hlouběji do minulosti. Podíváme se na „nejkrutější zimu 20. století“, kterou dnes již velmi málo lidí pamatuje. Udála se roku 1929. Záznamy Klementina nás stroze informují o teplotách i srážkách den po dni, co však o ní vypovídají barvitější historické prameny našeho polabského regionu?

Brandýs zima

Začněme kronikou Staré Boleslavi: „Sněžilo 1., 3., 15., 16., 19., 23., 24., 25., 26. ledna... Ptactvo se sletovalo k příbytkům lidským v celých hejnech... Všude jim sypáno zrní a vyvěšován lůj... Ptactva se slétalo stále méně a méně. Mrazy je decimovaly. Porůznu nacházeny hojně ptačí mrtvolky... Krutý osud vysoké i drobné zvěře, která zimou a hladem houfně zmírá. Kruté mrazy roztrhaly celé spousty kmenů stromových od korun až k zemi. Nejvíce utrpěly třešně, švestky, slívy, lípy, jasany a ořechy, v mnohých okresích až 90 % [těchto] stromů mrazem zničeno... U nás ve St. Boleslavi to vypadalo jako na Sibiři. Sníh, jehož leželo na 1 a půl metru, nebylo kam odvážeti. Ve dvorkách se uklízel pouze na strany do výšky, aby bylo lze ke studni, která snad nezamrzla dosud a k hospodářským objektům... Od 5. března začlo táti přes poledne, pak i přes den a dvory a ulice všude zaplaveny. Z náměstí a ulic se narychlo vyvážel sníh, skládal z vozů do Tůně...

Pokračujme pohledem autora brandýské kroniky: „Mrzlo celý leden a únor... Vítr zavál sněhem silnice, a také lokální dráhu Čelákovice-Brandýs n. L.-Neratovice. Dva dny nejezdily vlaky, po dva dny nedocházely do Brandýsa n. L. pražské noviny... Nejkrutěji řádila zima v únoru, který začal 14tistupňovým mrazem, který 2. [února] vzrostl na 18 a 3. [února] na 19 stupňů. Dne 11. února byl... největší mráz 23 stupňů, 12. [února] 21 a 13. [února] 20 stupňů mrazu... Dne 13. února 1929 nedostavil se nikdo na brandýský týdenní trh, a to pro silný mráz a sněhové závěje na cestách. Od 19. února bylo na brandýských školách pro kruté mrazy a nedostatek paliva zastaveno vyučování. Od osmi hodin ráno do pěti odpoledne byla ve škole zavedena ohřívárna pro děti a v poledne byla dětem podávána polévka... Dne 20. února 1929 nastala v Brandýse n. L. veliká sháňka po vodě a palivu. Kruté mrazy nepolevovaly, skoro v každém domě zamrzl vodovod a kloset. Obyvatelstvo spotřebovalo uhlí a dříví dříve, než jak mělo rozvrženo... Uhlíři prodávali uhlí mnohem dráže a jen po padesáti nebo sto kilogramech pro jednotlivce proti lístkům vydaným na radnici. Lidé stáli ve frontách jako za války...“

Polévkové akce pro děti a chudé byly organizovány obdobně jako v Brandýse také na jiných místech. V Našem Polabí, roč. 6, č. 8 z dubna 1929 čteme o vaření polévek „v letošní kruté zimě v Čelákovicích“ pro místní chudé, zejména pro chudou školní mládež, aby se zlepšila její výživa a odolnost. „Polévky byly vařeny od 20. 2. do 16. 3. 1929. Celkem bylo rozdáno 5723 porcí... Pan Filip, nájemce hostince „U Bohuslavů“ vařil skutečně polévku dobrou a výživnou“.

Množství zpráv sepsaných především žáky škol na Českobrodsku uveřejnil časopis Pod Lipany, 1929, roč. 8, č. 5-6. Vyberme jen některé. Žák J. Hlaváček z Břežan u Českého Brodu píše: „Letošní mrazy dostoupily neslýchané síly. Mám sám omrzlé nohy, neboť ležím u zdi, na níž jest plno jinovatky... Slepice jsme museli dát do světnice, neboť chudinky měly omrzlé hřebínky i nohy... Štěpánkům zamrzla studně, a že jsou naproti nám, chodili si pro vodu do naší studně...“. V. Borovský se vyjadřuje k nedostatku uhlí: „U nás v Českém Brodě způsobil nedostatek uhlí nouzové opatření, aby se uhlí dostalo i na chudé. Na obecním úřadě vydávali lístky... Největší tlačenice byla, když se nějaký vagon s uhlím zastavil na stanici. Již od minulého rána stála před Klímovými vraty celá fronta lidí. Jakmile se otevřela vrata, nastala teprve tlačenice o místo, takže obušek místního strážníka, pana Fraňka, měl dosti práce, aby udržel pořádek v řadách. Tentokráte se však nevážilo na metráky jako jindy. Každý se musel spokojiti, když si nesl domů pětadvacet kilo...“. J. Franěk dodává: „Uhlí drahé kamení. Za letošních mrazů jest třeba šestkrát i vícekrát tolik uhlí jako jiné zimy. Doprava, která na nějaký čas uvázla, měla za následek nedostatek uhlí. Jest ho sice dosti na dolech, ale nemůže se dopravovat. V sobotu přivezli ke Steinům uhlí... Lidé se bezohledně tlačili jeden na druhého, jen aby se na ně dostalo...

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.