(Martin HŮRKA, Nehvizdský rychtář měl kdysi i svoje žezlo, Nehvizdský kurýr, 2021, roč. 16, č. 3-4, s. 19)

V čele současných obecních samospráv stojí starosta. Pomineme-li dobu komunistického režimu, kdy obec řídil předseda MNV, vládnou starostové samosprávám českých obcí od poloviny 19. století. Tehdy se v několika málo letech či spíše měsících udály vskutku revoluční změny ve fungování našeho státu. Došlo ke zrušení poddanství (1848) a změnám v politické i soudní správě (vznik okresních úřadů, tzv. okresních hejtmanství a vznik okresních soudů (1850)). Byla sestavena rovněž první ústava (1848). Ve zkratce řečeno, nastal přechod od „středověkého“ feudalismu k „moderní“ státní správě. Původní úkony (soudní, správní, daňové apod.), které v předešlé době z převážné části zajišťovala panská správa (v případě Nehvizd správa kounického panství sídlící na zámku v Kounicích), převzal nyní stát. Z poddaného se stal občan. V právě v této bouřlivé době vznikl úřad starosty a zanikl jeho předchůdce rychtář. Právě na staré nehvizdské rychtáře se nyní blíže podíváme!

Jaké památky nám po nich zbyly? Ve státních archivech, tedy např. v SOkA Praha-východ nebo v SOA v Praze, jsou uloženy dokumenty, ve kterých nalezneme část jejich agendy. Z matrik se zase můžeme dozvědět jejich jména (pokud se takovému rychtáři narodilo dítě, farář málokdy opomněl uvést „rychtář“ jako dovětek ke jménu otce). Především bych však rád upozornil na jednu unikátní hmotnou památku, která je bytostně spjata s výkonem moci starých nehvizdských rychtářů. Je uložena ve sbírkových fondech Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse n. L.-St. Boleslavi.

Řeč běží o tzv. rychtářském právu obce Nehvizdy. Jedná se o jakési „žezlo“ zhotovené ze zkroucené dobytčí kůže (v jiných případech mívalo podobu vyřezávané dřevěné hole, někdy zakončené do podoby ruky).

Nehvizdy rychtarRychtáři bylo toto rychtářské právo spolu s obecním pečetidlem předáno po složení slibu při nástupu do úřadu. Při jednáních vedení obce (tj. rychtáře a konšelů) měl rychtář právo u sebe a mohl např. pomocí poklepání uzavřít rozhodnutí či jednání. Právo se též mohlo využít k přísaze. Stáří nehvizdského práva je těžké určit. Pravděpodobně bude pocházet z 18. či první poloviny 19. století.

Pokud je mi známo, soupis nehvizdských rychtářů a starostů nebyl v ucelenosti dosud sestaven (nejúplnější mně známý soupis pochází z pera Josefa Junka). Pokusil jsem se tudíž ve svých poznámkách i v digitalizovaných nehvizdských matrikách vyhledat alespoň některá jména místních rychtářů. Zde jsou (z časových důvodů byl sestaven pouze ilustrativní výčet):

  • 1567 – Šimon Janda
  • kol. 1666 – Šimon Suchánek
  • 1788 – Jan Hypš
  • 1825 – Matěj Klučina
  • do 1836 – Josef Nekvasil
  • 1836-1845 – Jan Vondráček
  • od 1845 – Václav Musil (po zániku rychtářského úřadu se stal prvním nehvizdským starostou)

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.