Na Oblastní muzeum Praha-východ se během roku obrací řada lidí s nálezy z takřečeného „terénu“, které jsou převážně geologické, osteologické či archeologické povahy. S některými z těchto amatérských zájemců zkoumajících minulost i přírodu regionu jsme navázali užší spolupráci. Níže bychom rádi představili výsledky sledování dvou oblastí se základní interpretací nalezeného materiálu. Tyto archeologické nálezy jsou již registrovány pod společných projektem Oblastního muzea Praha-východ a Městského muzea v Čelákovicích s názvem „Staré cesty v Polabí“, na který tímto zároveň upozorňujeme. Projekt čerpající mimo jiné z detektorového průzkumu často zničených historických cest je uzavřen na léta 2020-2025 za účelem studia především středověkého a raně novověkého osídlení.

Nejprve představíme nálezy z katastrů obcí Vyšehořovice a Kozovazy od místního amatérského badatele Milana Tlustého. Lokalitu jsme sledovali ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích, do jehož zájmové oblasti obě obce spadají (z tohoto důvodu zejména příslušný archeologický materiál byl předán do sbírek této instituce). Amatérský nadšenec učinil během každovíkendových pochůzek ve vybraných  lokalitách v okolí sledovaných obcí v letech 2019 a 2020 několik zajímavých objevů:

1) Na podzim 2019 byl přibližně uprostřed pole parc. č. 404/212 v k. ú. Vyšehořovice nalezen úlomek (přibližně polovina) antické mince. Minci jsme určili jako antoninián římského císaře Aureliana (270-275). Při jeho okraji byla druhotně provrtána, a tak svému majiteli z řad místního germánského obyvatelstva sloužila patrně coby přívěsek. Místo nálezu se nachází nad strání, která příkře klesá k potoku Výmola, jenž lokalitu ze severní strany obtéká. Okolní prostor je na západě i na východě vymezen erozními depresemi. Při dalším zkoumání v rámci této plochy ovšem již k žádným jiným nálezům nedošlo, ani prozatím nebyly nalezeny žádné keramické zlomky ani jiné sídelní stopy. Z minulosti byly z okolí Vyšehořovic dosud známy 3 nálezy antických mincí: denár Traiana (98-117) a tetradrachmy Claudia II. (268-270) a Severiny (270-275). Další zmínku se podařilo shodou okolností dohledat ve farní kronice: místnímu faráři byl odevzdán roku 1913 denár Vespasiána (69-79) nalezený místním rolníkem „na poli u Kozovaz“. U aktuálního objevu Aurelianova antoniniána je nespornou výhodou znalost přesného místa nálezu, která u všech ostatních výše zmíněných mincí chybí a již patrně nepůjde zjistit.

2) V souvislosti chystané publikace Petra Ence, který se snaží zmapovat události posledních dnů druhé světové války v našem regionu, jsme se dostali ke kronikářským i ústním informacím o krátkodobých úkrytech roztroušených skupinek prchajících německých vojáků v prostoru mezi Vyšehořovicemi a Tlustovousy. Vytipovaná místa byl vyšehořovický badatel vyslán prozkoumat, přičemž nalezl několik artefaktů: silně zkorodovanou přezku opasku příslušníka Luftwaffe, četné kusy německé (částečně i sovětské) vojenské munice, náboji naplněný německý zásobník, nerozlomenou vojenskou známku s vyraženým číslem: „1060“ a textem: „SS – Nachr. Ers. Rgt.“ [SS – Nachrichten Ersatz Regiment] (tj. spojovací záložní pluk SS, založen v říjnu 1942 v Norimberku, rozpuštěn v listopadu 1943). Výsledkem této akce je potvrzení ústní tradice úkrytu německých vojáků.Vysehorovice znamka

3) V místě bývalé zaniklé středověké cesty mezi Kozovazy a Mochovem ve dvou badatelských dnech odkryl náš spolupracovník peněžní depot, který se sestával z 16 ks mincí ražených v letech 1522-1594. Až na tři bílé peníze (Ferdinand I., Maxmilián II. a Rudolf II.) se jedná o dvoufeniky, dvoukrejcary a další mince ražené v německých oblastech od Salzburgu po Strassburg. Dle stop koroze je zřetelné, že všechny mince byly původně uloženy na sobě „v komínku“ (zavázány a do země uschovány v kusu látky ?). Nevíme, jeli nález zcela kompletní, avšak další opakovaný průzkum již nové mince nepřinesl. Domníváme se tudíž, že počet nalezených mincí se bude velmi blížit celkovému počtu mincí do země uložených. Patrně máme co do činění s „cestovní hotovostí“, kterou si zde na bezpečném místě u cesty vedle potoka uschoval koncem 16. století pocestný snad z německých krajů. Pokud cestou chodil opakovaně nebo věděl, že se tudy bude vracet, mohlo pro něj být výhodnější nemít u sebe všechny peníze a část si tímto způsobem uschovat.

Z dalších významnějších nálezů vyšehořovického amatérského badatele již jen výčtem: středověké kování řemínku drobného opasku (či knižní vazby ?), novověká bronzová šatní spona podoby mušle sv. Jakuba, jednoduchý bronzový prsten, úlomek bronzového hrotu kopí z doby bronzové.

V rámci ustanovení projektu „Staré cesty v Polabí“ jsou historické (starší než cca počátek 20. století) nálezy z katastrů Kozovaz a Vyšehořovic ukládány do fondů Městského muzea v Čelákovicích.

                                                                   Martin Hůrka, historik OMPV - Andrea Němcová, archeoložka OMPV

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.