(Pavel SNÍTILÝ – Jaroslav ŠPAČEK, Nález dřevěných potrubí v centru obce, Pohled do minulosti Vyšehořovic. Sborníček vydaný při příležitosti 6. ročníku historických slavností na vyšehořovické tvrzi, Vyšehořovice 2013, s. 18)

V září 2010 byla ve výkopu pro kanalizaci u autobusové zastávky na návsi bagrem odhalena část dřevěného potrubí o vnějším průměru přibližně 40 cm. Potrubí bylo vyrobeno z vhodného kmene stromu tak, že svrchní část kmene byla po délce odříznuta a spodní, větší část, byla vydlabána do tvaru žlabu. Obě části se poté přiklopily na sebe. Vzniklo tak uzavřené potrubí, které bylo po usazení do připraveného výkopu před zasypáním ještě omazáno vrstvou jílu. V místě nálezu dosahoval výkop příkopovitého tvaru hloubky téměř 2,5 m od úrovně současné komunikace. Bohužel se ze zásypu výkopu nepodařilo získat žádný průvodní keramický, případně jiný materiál, a tak přesnější datování nálezu je problematické. Zajímavé bylo, že z potrubí vytékala čistá voda, a proto se lze domnívat, že je dosud funkční. Poloha odkrytého potrubí naznačuje směr od tvrze (tedy přibližně ve směru severozápad – jihovýchod). Lze se tedy domnívat, že s tímto objektem patrně souvisí (a nevylučujeme i přímou souvislost s odtokem z cisterny umístěné v jeho sklepení). Z potrubí jsme odebrali vzorek a tento předali k analýze do Technického muzea v Brně.

potrubi

Další část dřevěného potrubí byla nalezena ke konci ledna 2011 opět na návsi před domem číslo popisné 19. Průměr potrubí vedeného přibližně ve směru východ - západ byl okolo 25 cm. Při jeho výrobě naši předci použili stejného technologického postupu jako u předchozího nálezu. Zde navíc bylo zjištěno, že spáry mezi jednotlivými součástmi potrubí utěsňuje i mech. Potrubí bylo uloženo do mělčího výkopu, který měl zcela jiný charakter než v prvním případě. Pozvolně se svažující stěny v profilu zjištěného výkopu by mohly nasvědčovat zatrubnění původně otevřené vodoteče směřující do rybníka (předchůdce dnešní požární nádrže). V zásypu výkopu pro potrubí jsme identifikovali keramické zlomky z 16. století, tedy z počátku novověkého období naší historie.

Oba nálezy byly ponechány na původním místě, zdokumentovány a po překrytí vrstvou písku společně s novou kanalizací zasypány.

Pavel Snítilý, archeolog Městského muzea v Čelákovicích

Jaroslav Špaček, historik a archeolog Městského muzea v Čelákovicích

Foto: dřevěné potrubí vedoucí od tvrze, 2011 (autor: Jaroslav Špaček)

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.