(Martin HŮRKA, Náhrobní kameny v mochovském kostele sv. Bartoloměje, Mochovský zpravodaj, 2020, roč. 14, č. 3, s. 67-68)

Po dlouhé době spatřil světlo světa náhrobní kámen, který dlouhá desetiletí spočíval schován pod dřevěnou podestou kostelních lavic v dlažbě v prostoru před kazatelnou v mochovském kostele sv. Bartoloměje. O tomto náhrobním kameni již bylo před časem v místním zpravodaji psáno (viz Mochovský zpravodaj, 2011, roč. 5, č. 20, listopad, s. 31). Nyní využíváme příležitosti, kterou přinesla probíhající rekonstrukce kostela, abychom kámen mohli spatřit na vlastní oči, vyfotografovat a zde prezentovat.

Náhrobní kámen náleží Matouši Bortovi, důchodnímu písaři přerovského panství. Na kameni z červeného mramoru nalezneme dodnes dobře patrný veršovaný nápis: „V ten den posledního soudu, když anděl zatroubí v troubu, řka ‚Vstaňte mrtví z hrobu svého, před soudce spravedlivého, s počtem zhotoveni jsouce, skutky své s sebou nesouce, potká vás odplata hojná, věky věkův nevýmluvná.Mochov náhrobek Borta

Po obvodu pak: „Léta Páně 1591, 20. dne měsíce máje, usnul v Pánu, t. j. ve štvrtek před s[va]todušníma svátky Matouš Borta, písař důchodní z Přerova a v tomto chrámu Páně odpočívá.

Není to však jediná zajímavost z podlahy mochovského chrámu. Nedaleko se nalézá rozměrná deska, která svou velikostí nápadně připomíná právě náhrobní kámen. Je však zcela hladká. Vysvětlení můžeme hledat v její pozici rubem vzhůru. Kněz a regionální historik Václav Trnka si před 150 lety kamene rovněž povšiml a k němu napsal:

Na druhé straně jest prý na něm podobizna obrněného rytíře v životní velikosti se znakem u nohou úplně setřeným. Též nápis prý porušen, že možno již jen čísti: ‚Léta Páně 1581 v pondělí po sv. Bartoloměji …. z Přerova, jehožto duši Pán Bůh ráčiž milostiv býti.‘ Kámen byl lícem vzhůru až do roku 1792. V tom však roce přišla na ležení do Mochova jedna divize brunšvických husarů s plukovníkem. Tento ubytován u Františka Ševce v č. 5 (nyní 6) a choval se k hospodáři velmi zdvořile, ano, zval ho i ku svému stolu. Mezi jídlem pak vyptával prý se pilně na jednotlivá místa v okolí, zvláště ale na náhrobní kameny v kostelích. Hospodář mnoho nevěda, pověděl jen, že v místním kostele takové kameny se nalézají. Na to dal prý si plukovník otevříti kostel a přišed ku kamenu, srovnal podobu jeho s výkresem jakýmsi z kapsy vytaženým, a projevil prý takovou radost, že mu až slze z očí kapaly. Neřekl však žádnému nic, proč by mu kámen důležitým byl, a teprve den před odjezdem dal si ho vyzvednouti a pod ním kopati. Když se však nic nenašlo, byl kámen opět, jak býval, položen a plukovník se jen ještě před oltářem pomodlil. Sotva však vojsko odtáhlo, povstávaly o kamenu přepodivné pověsti, jako že nekryje mrtvolu, ale poklad veliký, ba opět že zde tělo toho a jiného ‚potentáta‘ na zapřenou a potajmo pochováno atd. atd. Pan farář břístevský s vrchním úřadem v Kounicích mysleli, že pověstem přítrž učiní a dali kámen rubem vzhůru obrátiti. Zdá se nám, že pod ním leží Jan Lichvic z Lichvic, císařský hejtman na Přerově, protože mimo úředlníky přerovské žádný šlechtic zde ve vůkolí nebydlel a jmenovaný hejtman tím rokem 1581 z řady hejtmanů se ztrácí a nový roku 1582 se naskytuje.“

Na potvrzení či vyvrácení této domněnky si budeme muset počkat do doby, než vyvstane potřeba kámen vyzvednout či obrátit. Pro úplnost zmiňme další dva, svým provedením velmi podobné náhrobní kameny, které spočívají v podlaze presbytáře před hlavním oltářem. Jejich povrch neumožňuje konkretizovat osoby ani rodové příslušenství pod nimi pohřbených. Dnešní přehled staletých náhrobních kamenů mochovského kostela zakončeme v podvěží zvonice, kam byl druhotně přemístěn a ke stěně postaven velmi dobře provedený (a pěkně zachovaný) náhrobní kámen muže vyobrazeného v renezančním oděvu s dcerou po pravém boku. Po obvodu kamene čteme: „L. P. 1603 v sobotu druhou v postě usnul j[es]t v pánu slovut[ný] Václav Přerost Klatovský, starší sládek v pivovaře J. M. C. přerovským. A tuto j[es]t pochován i s Lidmilou, dcerou sv[ou]. Očekává zmrtvýchvstání.

Prameny a literatura:

  • CHOCHOLOUŠOVÁ Z.: Mochovský cestopis. Mochovský zpravodaj, 2011, roč. 5, č. 20, listopad, s. 30-31.
  • PODLAHA A.: Posvátná místa Království českého. Arcidiecese pražská, díl I., Praha 1907, s. 15-17.
  • TRNKA V.: Kounice a Přerov v Čechách, Praha 1873, s. 53n.

 

 

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.