(Martin HŮRKA, Mosty roku 1822, Mochovský zpravodaj, 2022, roč. 16, č. 2, s. 72-73)

Dle starých map i písemností víme, že se v okolí Mochova i v obci samé ještě v 18. a na počátku 19. století nacházelo nebývalé množství vodních ploch – rybníků, napájených především potokem Výmola. Díky nížinnému rovinnému charakteru krajiny se zde dokonce vyskytl zajímavý jev, kdy vody potoka Výmola se v soustavě rybníků rozdělily, tak že tato soustava disponovala několika odtoky, které směřovaly do dvou hlavních směrů (k Sedlčánkám a na Přerov nad Labem).

Mochov rybnikyPřes Výmolu i spojovací potoky a stružky se na řadě míst nacházely mosty a lávky. Lávek musela být celá řada, byť je v psaných výkazech nenacházíme. Nejednalo se o oficiální přechody přes toky, zřizovány byly jednotlivými obyvateli zejména za účelem snazšího přístupu k pozemkům (někdy postačil třeba jen upravený kmen stromu položený napříč či prkno, v lepším případě doplněné primitivním zábradlím). Panské písemné prameny nám naproti tomu již před 200 lety podávají zprávu o mostech, které přes potok vedly v místech lokálních cest či silnic, o které se panská správa měla starat a udržovat je v řádném stavu

Vezměme si kupříkladu německy psaný Popis na [kounickém] panství se nacházejících mostů z roku 1822. V oddíle, který se věnuje Mochovu, čteme následující (začínáme na Výmole u Chudomele):

Při Chudomeli v louce přes strouhu [most] ze dřeva“. Na délku měřil 3 sáhy (tj. necelých 6 metrů), na šířku pak sáhy 2 (tj. necelé 4 metry). Činí se u něj zajímavá poznámka, že jde „jen o most, který se zřizuje při sklizních sena a otavy, načež je opět odstraněn.“ Důvodem pro tuto opětovnou montáž a demontáž snad může být obava či neblahá zkušenost s jarními povodněmi, které v těchto místech mohly most snadno zničit nebo odnést.

Pokračujeme dvojicí sousedních mostů na silnici z Vykáně hned na kraji obce při vstupu do Mochova. Prvním je „pod rybniční hrází Novomochovského rybníka [most] ze dřeva“. Z popisu a z následujícího kontextu vidíme, že se zde hovoří o mostu přes strouhu, která Nový rybník (ležel jižně od dnešní ulice Na Hrázce) propojovala s Velkým rybníkem (ležel částečně v prostoru fotbalového hřiště a dále pak pokračoval stovky metrů směrem na Vykáň). Tento dřevěný most měřil na délku 2 sáhy a 2 stopy (tj. cca 4,5 metru), na šířku 2 sáhy a 3 stopy (tj. cca 4,8 metrů) a na výšku 1 sáh a 1 stopu (tj. cca 2,2 metrů).

Hned vedle, blíže Mochovu, v prostoru dnešního mostu přes Výmolu stával: „velký most tamtéž, vedoucí přes odtokový kanál, [mající] kamenné postranní stěny a pilíře, dřevěnou mostovku a zábradlí“. Most byl největší z mochovských zde jmenovaných mostů. Na délku měřil 4 sáhy a 4 stopy (tj. téměř 9 metrů), na šířku 3 sáhy (tj. 5 a tři čtvrtě metru) a na výšku 3 sáhy a 2 stopy (tj. přes 6 metrů). K mostu se činí poznámka, že: „se o tento most vede spor se [státním] Ředitelstvím pro stavbu silnic, neboť přes něj vede státní silnice, takže se [panský] úřad domáhá toho, aby údržbu objektu převzalo Ředitelství pro stavbu silnic.

Na kounickém panství byla většina mostů klenutých (s kamennou klenbou). Jen v samotných Kounicích byly takové hned čtyři mosty. Z tohoto hlediska byl tedy Mochov spíše výjimkou.

Prameny a literatura:

  • SOA v Praze, Vs Kounice, i. č. 267, Popis mostů na panství Kounice (1822), poř. č. 2158, karton č. 56.

Foto: I. vojenské mapování (1764-1768, rektifikace 1780-1783), 1st Military Survey, Section No. 109, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna; Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E. Purkyně (www.geolab.cz); Ministerstvo životního prostředí ČR (www.env.cz) (cit. 11. 6. 2022).

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.