(Martin HŮRKA, Mord z 15. století, Vyšehořovicko, 2011, roč. 2, č. 1, s. 12)

V edici pramenů z archivu hl. m. Prahy zpracované J. Teigem se nachází zajímavý údaj se vztahem ke dvěma sousedním vsím – Vykáni a Vyšehořovicím.

mordJedná se o latinsky psaný záznam rozsudku nad vykáňským rychtářem Václavem z roku 1435. Tento Václav zabil z nám neznámých příčin Havla, bratra Marše z Vyšehořovic. Soud nakázal oběma stranám sporu, tj. rychtáři Václavovi i pozůstalému Maršovi, aby zase jako dřív v míru žili, za což má vykáňský rychtář Václav předat Maršovi 2 kopy grošů (v jiném záznamu o tomtéž psáno 5 kop grošů), zároveň měl zanést do kostela voskovou svíci, a tu pokorně uložit na oltář. Tento akt se snad měl odehrát v kostele vyšehořovickém, neboť zabitý Havel odsud pocházel (vykáňský kostel v té době ale patrně též již existoval). Obdobné peněžité tresty lze vyčíst např. z Práv Starého města pražského sepsaných v době blízké této události (i když se hlásících do období staršího). Možná v souvislosti stejné události byla o několik dní později uzavřena úmluva mezi Maršem z Vyšehořovic a Fraňkem z Vyšehořovic o hlavu dalšího zabitéhoMikše rychtáře (patrně rychtáře vyšehořovického). Týká se zejména odškodnění a podpory pro Dorotu, manželku zemřelého, která byla těhotná. Stanoveno, kolik peněz a kdy jí má být odevzdáno a které peníze mají být ponechány jejímu dosud nenarozenému dítěti a předány mu po dovršení plnoletosti. Doba, o které záznamy vypovídají, je obdobím právě skončených 15tiletých zmatků a bojů husitských válek. Doba tedy nikterak klidná. Co přesně se roku 1435 ve Vyšehořovicích potažmo Vykáni stalo, se už ale bohužel asi nikdy nedozvíme.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • TEIGE, J. (ed.): Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy, L-Z (Archiv český, sv. 28), Praha 1912, s. 357 a 662.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.