(Martin HŮRKA, Mochovský kostel v roce 1671, Mochovský zpravodaj, 2017, roč. 11, č. 2, s. 32-33)

Roku 1671 byl jednatřicetiletý břístevský kněz Václav Vojtěch Absdorfský pověřen vyhotovit zprávu o stavu svých farností. Díky tomu se nám dochoval poměrně podrobný, latinsky psaný popis mochovského filiálního kostela z doby nedlouho po skončení třicetileté války. Přenesme se nyní do roku 1671.

Kostel ani tehdy není zvnějšku omítnut. Střechu kryjí „cihlové tašky“. K lodi kostela „přiléhá poškozená kamenná věž“ (dnešní zvonice). O velmi špatném stavu celého objektu svědčí poznámka, že „pokud se brzy neučiní opatření, zakrátko se věž i s kostelem zřítí. Ve věži se nenacházejí žádné zvony, ani není kvůli poškozeným schodům přístupná“.

Mochovsky kostelOdstavec popisující vnitřní podobu chrámu začíná zajímavým sdělením: „Vymalován je různými starodávnými výjevy, barvy však již pomalu mizí.“ Uvnitř máme pod nohama kamennou dlažbu. Prostor osvětluje pět oken, u nichž jsou však některé okenní terčíky rozbité. „Dřevěný strop je celý shnilý a plný děr, takže se nikdo neodváží v podkroví chodit.

Oltáře se v kostele nacházejí tři. Hlavní má obyčejnou archu, „na které je namalována svatá hostina“ (eucharistie). Na hlavním oltáři stojí „dva přestaré cínové svícny a čtyři svícny dřevěné“. Dva zbylé oltáře „jsou umístěny v levém a pravém rohu“ (boční oltáře). Jeden z nich patrně nese zasvěcení sv. Antonínu Paduánskému, neboť se na něm nalézá obraz tohoto světce. Kromě toho jsou v kostele vyjma dvou starých, rozpadajících se praporů k vidění „dva nové prapory s vyobrazeními sv. Jana Evangelisty a sv. Antonína Paduánského“.

Sakristie je zřízena „naproti hlavnímu oltáři při pravé straně“ (viděno z pohledu, kdy oltář máme za zády). Osvětluje ji jedno okno zajištěné železnou mříží. „Okenní terčíky jsou přesto vypadlé“. Sakristie, která ani uvnitř není omítnuta, je „poškozena takovým způsobem, že je možné skrze stěnu téměř prohlédnout“. Strop má opět dřevěný. V sakristii se nachází další oltář, ovšem bez žádného obrazu ani kříže. Knězi pro uchovávání cenností v sakristii slouží „pevná truhla“. Má v ní uložen nový přenosný malý oltářík, kalich, Římský misál, kasuli nachové barvy a další věci.

Kruchta neboli kůr je jednoduchá dřevěná vyvýšenina bez barevného zdobení v zadní části lodi. Stoupá se na ní po schodišti z vnitřku kostela. Trámy jsou shnilé a plné děr.

„Na hřbitově stojí dřevěná zvonice krytá šindelovou střechou,“ ve které visí „tři zvony prostřední velikosti“. Samostatný objekt kostnice zde není, „nýbrž se kosti pod zvonici umísťují“. Hřbitov je ohrazen neomítnutou kamennou zdí. Při jednom jejím rohu, označeném jako ležícím „naproti hlavnímu oltáři“, je vyčleněno místo pro pohřbívání nepokřtěných.

Závěrem dodejme, že k mochovskému kostelu náležela kromě Mochova také ves Sedlčánky. Břístevský farář Absdorfský uvádí u Mochova roku 1671 celkem 21 usedlostí, z nichž ovšem 5 bylo pustých, u Sedlčánek pak 15 usedlostí, přičemž v této vsi nebyla pustá žádná.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství, sign. B 41/3, Liber proventuum parochialium II, poř. č. 84, Zpráva o stavu far na panství Kounice (1671).

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.