(Martin HŮRKA, Mochováci u českobrodského soudu, Mochovský zpravodaj, 2019, roč. 13, č. 2, s. 52-53)

V polovině 19. století, kdy byl završen přechod výkonu soudní pravomoci z vrchnostenských (panských) úřadů na státní správu, vznikly okresní soudy. Okresní soud, pod jehož působnost spadali Mochováci, byl zřízen v Českém Brodě. Soudní okresy se prvních sto let své existence územně lišily od okresů politických (většinou byl soudní okres menší). V roce 1949 došlo ke sjednocení územní působnosti okresních soudů a okresních správ. Po zrušení sjednoceného českobrodského okresu roku 1960 zanikl i českobrodský soud. Procházet některé (neskartované) českobrodské soudní spisy je možné buď ve Státním okresním archivu v Kolíně, kde jsou archiválie tohoto soudu uloženy, nebo se lze s vybranými, většinou vtipnými či kuriózními případy seznámit v „literárním“ převyprávění v dobových českobrodských novinách Naše hlasy. Ty vycházely již od roku 1881 a celkem pravidelně se v nich objevovala rubrika „Ze soudní síně“. Tato rubrika několikrát popisuje případy, jež se týkají mochovských obyvatel. Jeden takový z roku 1909 uvádím níže na ukázku v původním znění. Pojednává o události, která se v našich obcích odehrála jistě nesčetněkrát. Českobrodský novinář Jozef Miškovský však i banální situace uměl zdramatizovat a proložit vtipem.

„Vždycky v tenhle čas, kdy poupata v zahradách začínají pukat a vzduch voní bezovým květem, pění se lidská krev. Někdy jen vzpomínám uprchlých let. Seděl jsem kdysi se starým pensistou v pivovarském sadě. Nedaleká bříza nesměle spouštěla tenounké jehnědy, jež třepetaly se ve vlahém vzduchu, vanoucím od potočních stavidel. Vyhublou bradu měl opřenu o zažloutlý knoflík španělky a smutnýma očima, v nichž ležela celá ta třicetiletá tíha kancelářského mola, díval se přes zaprášenou silnici k zeleným polím, vinoucím se ke klikaté pěšině. Dýchal těžce, chroptivě a zvolna natáčel stonavou nohu vstříc slunci. Pěšinou šla dáma a rozmarně točila červeným parasolem.

‚Vidíte, za její mámou jsem za svobodna chodil‘, pensista protáhl se v zádech, švihácky přehodil nohu a přes klouzavý cvikr zahleděl se na vykrojený proužek červeně, ostře kreslící se v rozžhaveném vzduchu. ‚Byla tak důvěřivá a šťastná, mohla-li se aspoň chvilkou pověsiti na krk a zadívat se do mých očí, černějších uhlu. Dnes již vybledly, ale i ona nemá už takovým hedvábných prstů, jichž dotekem těšila mi rozpálené čelo. Škoda však vzpomínek v druhé míze, jest z nich darmo smutné probuzení…‘

S námahou vstal, nadzvedl klobouk a třesavě bořil španělku do rozhozeného písku. ‘Zklamání, pane, jenom zklamání, když pomyslíte, že ona váží kolem metráku. Rozumíte? Ona, s níž jsem protoužil celé večery v záhybech pěšin. Dnes by nám nestačila pomalu ani šířka erární silnice.‘ Rozkašlal se, z oka deroucí se slza spouštěla se mu po ovlhlém nose, slza marného vyčkávání a nesplněných touh. Zachytil se o sehnutou olši a žilnatou rukou hladil si stonavou nohu, v níž usadil se mu hostec – následek protoužených večerů nerozumného mládí.

Alespoň má hezkou vzpomínku. Horší to bude s mochovskými mládenci, až zešednou jim nebo vylínají vlasy, když vzpomenou si na nešťastnou svoji avanturu v měsíci květnu léta 1909.

Byla to přerovská hvězda, lidé nevděční ji doma zvali Andulou, za níž chodili tři mochovští mládenci každého večera, za každého počasí, zrovna jako svatí tři králové za hvězdou betlémskou. Za tmavých nocí táhli domů pěšinami, vozovou cestou, hlavy měli plné omamných snů, kde titulní role hráli On a Ona. Nevadilo jim, že jsou tři, jen přerovští junáci zatínali pěstě a bodali očima.

V hluboké noci jednoho dne, když klopýtali k Mochovu rozježděnou cestou a bručeli hvízdavou árii, počaly svištěti vzduchem kameny, déšť kamenů. Některý trefil do shrbených zad vystřízlivělých milovníků, zapomínajících na lidskou důstojnost, a skákajících po zasetých polích, jiný zapadl do hromady štěrku.

Soudním výslechem zjistilo se jen, že kameny létaly směrem od Přerova k Mochovu. Kdo však házel, nevědí ani mochovští mládenci, kteří již nechodí do Přerova. Proto oznámení mochovského četnictva na přerovské hochy bodré krve nemělo výsledku. Škoda, neboť cizí rána dvakrát bolí. A horší to bude ještě u nich se vzpomínkou po nějakých dvaceti letech, až někdy v neděli při sváteční toilettě, kdy svoje záda budou oplachovati vodou, přijdou jejich děti a zadívají se na špatně zajizvené rány a zvědavě se zeptají: ‚Tati, co to máš tady?‘. Představte si, že ptají se svého otce, zarostlého tukem, velkých laloků a hluboce zaříznuté pleši. Není nad vzpomínání…“

Prameny a literatura:

  • Ze soudní síně - Májová krev. In: Naše hlasy, 1909, roč. 28, č. 24 z 12. června.

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.