(Martin HŮRKA, Mochov ve ztraceném urbáři 1689, Mochovský zpravodaj, 2019, roč. 13, č. 4, s. 56)

Ještě přes sto lety mohli badatelé studovat originál urbáře kounického panství z roku 1689. Tento urbář se však během první republiky ztratil a dodnes je nezvěstný. Historikovi českobrodského muzea Jakubu Mrvíkovi se však před nedávnem podařilo v pozůstalosti brandýského historika Justina Václava Práška (1853-1924) dohledat alespoň jeho opis.

Co se z opisu urbáře dozvídáme o situaci v Mochově v době končícího 17. století? Žíznivým pocestným i místním obyvatelům zde sloužil jeden hostinec (druhý byl opuštěný). Mochov byl spolu s Nehvizdy jedinými městečky na panství, ostatní obce měly status pouze vesnice. Hospodařilo zde 7 celých sedláků, 3 poloviční sedláci a 14 chalupníků. Další 2 selské grunty ležely opuštěné (ale budovy na nich dosud stály). Chudomelský mlýn byl jedním ze šesti vrchnostenských mlýnů na kounickém panství. Disponoval jedním kolem a mlynář z něj odváděl roční nájem 30 zlatých (tuto částku by řemeslníci jako tesař nebo zedník vydělávali kolem půl roku). Dalších 20 zlatých platil za dva vrchnostenské vepře, kteří mu byli každoročně dodáváni. V obci stávala také jedna ze šesti na panství se nalézajících kováren. Tu mochovskou však patrně nedávno postihl požár a ještě nebyla zcela opravená. Z dalších řemeslníků tehdejšího Mochova jmenujme pekaře, a také krejčího. Všichni poddaní dohromady doma chovali 27 koní a 34 kusů hovězího dobytka (pro srovnání v Nehvizdech to bylo 24 koní a 20 kusů hovězího, zcela nejvíce hospodářských zvířat ovšem drželi ve Vykáni, a to 37 koní a 45 kusů skotu). Vrchnostenský (panský) dvůr se v obci nenalézal (na celém panství bychom jej tehdy našli ve Vyšehořovicích, Nehvizdech, Nehvízdkách, Tlustovousech, Černíkách, Týnici a Kounicích). V mochovském revíru hajní lovili především bažanty, koroptve a tetřevy. Podnebí v kraji bylo vlhčí. Nejenže nedaleko teklo neregulované Labe s řadou koryt i slepých ramen, ale celá krajina byla poseta desítkami rybníků. Jen při Mochovu tehdy lidem sloužilo na 5 kaprových rybníků (Velký mochovský, Chudomelský, Držkovec, Nový, Podvinický), dále pak 1 rybník třecí (Žabinec) a 1 rybník výtažní (Okřínek) a rovněž haltýře.

Prameny a literatura:

  • Archiv Národního muzea, fond Justin Václav Prášek, i. č. 1169, rukopis 4. (nevydaného) dílu díla "Brandejs nad Labem - město, panství i okres"
  • PRÁŠEK J. V.: Urbář kounický. Agrární archiv, 1919, roč. 6, s. 86-95.

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.