(Martin HŮRKA, Mochov v josefínském katastru (1785), Mochovský zpravodaj, 2020, roč. 14, č. 4, s. 51-52)

Josefínský (též josefský) katastr byl prvním majetkovým soupisem v Čechách, který současně zachycoval poddanské i panské pozemky bez rozdílu (ty navíc byly skutečně v terénu změřeny). Jakož i předešlé katastry byl vytvořen k daňovým účelům. Při jeho sestavování vznikla pro každou obec hutná složka s řadou informací (popisy a názvy pozemkových tratí, soupisy pozemků s výměrou a jmény majitelů, náčrtky polí, sestavy výnosnosti apod.). Josefínský katastr je možno studovat v Národním archivu nebo jeho duplikát ve Státním oblastním archivu v Praze. Před více než 100 lety z něj však k obcím našeho regionu učinil výpis českobrodský redaktor Jozef Miškovský. Z něj se dozvídáme, že měření v Mochově proběhlo roku 1785. Níže nebudu z prostorových důvodů citovat všechny Miškovským opsané údaje. Vynechávám zejména výčty a rozměry pozemků a jejich příslušnost k jednotlivým majitelům. Kdo však chce, může si je vyhledat buď ve jmenovaných archivech nebo v Miškovského článku: „Obce českobrodské v katastru Jozefínském“ vydaném v týdeníku Naše Hlasy, 1905, roč. 25, č. 39 z 24. září a č. 40 z 1. října). Zde se chci zaměřit jen na pomístní názvy. Můžeme je porovnat s dneškem a v případě shody si tak uvědomit jejich minimální stáří téměř 250 let (ve skutečnosti řada uváděných názvů bude mnohem starší). Nejprve se podívejme na zápis, ve kterém je postiženo rozčlenění mochovského katastru (psaní velkých a malých počátečních písmen zachovávám dle Miškovského přepisu).

„Mochov rozdělen jest na 17 položení:

I.                    místní plac, v němž obecní škola, kostel a krchov

II.                  na kamenný u Homolky

III.                na kamenný u dvořiště

IV.                na Nehvizdsku

V.                  u Pardusova

VI.                za Pardusem

VII.              za Linvama

VIII.            mezi silnicí k Nehvizdům a průhonem od Pardusova začínaje k Mochovu

IX.                v hlínách od Mochova až po Nehvizdsko

X.                  pod kostelem až k Linvám a pod vinicí k čelakovský silnici

XI.                pod vinicí pod čelakovskou silnicí

XII.              za humny od podvinský louky až k zahradám

XIII.            ve vohrádkách od průhona až k podbabí

XIV.            na podbabí od vohrádek až k selčánským hranicům

XV.              u Bíště vátý pískový lada

XVI.            v zahradách mezi průhonem a potokem

XVII.          pod velkou hrází od splavu novomochovského rybníka až k domku a dále k bažantnici“

Pokračujme podrobným výčtem pomístních názvů, které se podařilo Miškovskému soustředit ze zápisů o jednotlivých pozemkových plochách a jejích majitelích. Odstavec nese nadpis: „Názvy poloh, tratí a rybníků“ (psaní velkých a malých písmen opět ponechávám dle Miškovského interpretace):

u hrušky, u hrušek, u vrby, za vrbama, u dubu, za humny, za lávkou, v zahradách, u studánky, u krechtu, pod velkou hrází, na suché hrázi, nad domkem, u strouhy, za mostkem, pod splavem, u lomu, pod kopci, v pěšinkách, u trativodu, v hlínách, v hlinišťatách, pod kostelem, u viničky, vinice bývalá teď háj dubový, u svinského kaliště, u průhona, na pískách, u obory, bažantnice chudomelská a domecká, louka Kudibalka, na chmelnici, ve vohrádkách, v koutě, na kratinách, na dlouhým, na širokým, na ouzkým, na klínkách, krátká půlkopa, na sekeře, sekerka pole, v zákruží, v sadoví, na kozím hřbetě, u trubky, u žabínku, na zdolině, na Kněžně, pod Babou, na podbabě, bíště (vátá lada písková), na kerškách, na krškách, vrch Homolka, na kamenný, u dvořiště, na Nehvizdsku, Pardusov, knížecí háj, Linva, knížecí pastviny, rybníky: Podvinský, Velkomochovský, Novomochovský a Vokřínek.“

Mochov UP 1999

Foto:

Výřez z územního plánu, 1999.

 

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.