(Martin HŮRKA, Křížek v parčíku před školou, Vyšehořovicko, 2012, roč. 3, č. 2, s. 12)

kriz 1

V dubnu a květnu 2012 byl opraven pseudogotický křížek v parčíku před školou. Jedná se o zdejší památku druhé poloviny 19. století, která během posledních dvou let velmi utrpěla – popraskala a rozpadla se její vrcholová část. Nyní je vše opět slepeno a zevnitř vyztuženo kovovými trny. Doufejme, že ještě dlouho bude zdobit naši ves a připomínat nám um kameníků, kteří v okolních vsích i samotných Vyšehořovicích po staletí pracovali. Na přelomu 19. a 20. století se zde kamenictvím  stále živila velká část obyvatelstva, poté nastal úpadek a dnes už místní kameníci vymizeli z naší paměti. Za povšimnutí stojí, že náš pískovcový křížek má svého vzdáleného „bratrance“ u Toušeně. Ten toušeňský byl postaven roku 1874, což nám pomůže při úvahách o stáří a souvislostech vyšehořovického křížku. Současný kříž, jak již řečeno, pochází z 2. poloviny 19. století, ale již v dobách starších na stejném místě stál jeho předchůdce. Vidíme ho na nejstarších dochovaných mapách z druhé poloviny 18. století, ale máme i starší písemné zmínky o panských polích ležících za křížem (rok 1693) [Desky zemské] či u kříže mezi nehvizdskými cestami (rok 1713) [Tereziánský katastr]. Jak původní kříž vypadal, nelze říci. Mohl být dřevěný, ale vzhledem ke kamenické tradici naší vsi a snadné dostupnosti kvalitního kamene není vyloučen ani kříž kamenný.

Martin Hůrka, historik OMPV

Prameny a literatura:

  • Národní archiv, fond Desky zemské, sign. DZV 32, 6. trhový kvatern odhadů lvové barvy (1692-1694), fol.F 29.
  • Národní archiv, fond Tereziánský katastr, Panství Kounice, inv. č. 1499, Nro 2.
  • Státní oblastní archiv v Praze, fond VS Kounice, inv. č. 300, Mapa Vyšehořovic vytvořená Karlem Rutzinským, 1779.
  • Městské muzeum v Čelákovicích, inv. č. H 13789, Mapa Vyšehořovic se zvýrazněním církevních majetků, po 1779.

Aktuálně

Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.